Yttrande UNHCR tolkning av konventionsgrunder vid könsrelaterad förföljelse samt barns rätt till individuell prövning

2019-04-12 Migforum

Bifogat finns yttrande av UNHCR/RRNE till danska Utlänningsnämnden avseende tolkning av konventionsgrunder vid könsrelaterad förföljelse, barns rätt till individuell prövning samt principer vid trovärdighetsbedömning.

Sammanfattning av slutsatserna:

32. In summary and with the support of the above stated, UNHCR hereby
respectfully submits its views on the subjects referred to above, namely;
– The interpretation and application of the 1951 Convention grounds in the
context of gender-related claims, including the membership of a particular
social group ground;
– The right of the child to seek asylum in his or her own right; and
– The main principles for conducting credibility assessments.

Migforum

Asylrättscentrums och UNHCRs samarbete om spridning av nyheter inom migrationsrätten. Här finns bland annat relevanta rapporter och nya avgöranden från både nationell och internationell rätt. 

Migrationsrättens utveckling

Läs fler analyser och texter om den parlamentariska kommittén och Sveriges nya migrationspolitik.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This