Hur kan vi hjälpa dig?

2020-03-21 Asylinfo

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om asylprocessen. I vissa fall kan vi också ge dig råd om just ditt ärende. Du kan ringa på vår telefonrådgivning eller maila oss.

Kan Asylrättscentrum svara på min fråga?

Vi kan bland annat svara på frågor om:

 • Asylprocessen/ Uppehållstillstånd
 • Verkställighetshinder
 • Familjeåterförening
 • Gymnasielagen
 • Din rätt till skola, bostad, vård med mera

Kontaktuppgifter

Det är gratis att ringa och mejla oss.

Mail: info@sweref.org

Telefon: 0200-88 00 66. Telefonen är öppen tisdagar och onsdagar kl. 9.00-11.00

Vilka handlingar behöver du skicka till oss?

Du behöver alltid skicka:

 • Alla beslut från Migrationsverket
 • Alla domar/beslut från migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen

Vi kan ibland behöva fler handlingar. Då är det ofta:

 • Vad som är nytt i ditt ärende och inte har prövats förut
 • Handlingar som rör familjeåterförening. Till exempel äktenskapsbevis, födelsebevis, faderskapsutredning
 • Handlingar som rör dina gymnasiestudier
 • Protokoll från återvändandesamtal

Var skickar du handlingar?

Mejl: info@sweref.org

Post: Asylrättscentrum, Gustavslundsvägen 141, 167 51 Bromma.

När kan vi inte hjälpa dig? 

 • Om du redan har ett offentligt biträde
 • Om du inte befinner dig i Sverige

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder. 

Share This