Hur kan vi hjälpa dig?

2020-03-21 Asylinfo

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om asylprocessen. Vi kan också ge råd om ditt ärende. Du kan ringa på vår telefonrådgivning eller maila oss.

Kan Asylrättscentrum svara på min fråga?

Vi kan bland annat svara på frågor om:

 • Asylprocessen/ Uppehållstillstånd
 • Verkställighetshinder
 • Familjeåterförening
 • Gymnasielagen
 • Din rätt till skola, bostad, vård med mera

Kontaktuppgifter

Det är gratis att ringa och mejla oss.

Mejl: info@sweref.org

Telefon: 0200-88 00 66. Telefonen är öppen tisdagar och onsdagar klockan 9.00-11.00

Vilka handlingar behöver du skicka till oss?

Du behöver vanligtvis skicka:

 • Alla beslut från Migrationsverket
 • Alla domar/beslut från migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen

Vi kan ibland behöva fler handlingar. Då är det ofta:

 • Vad som är nytt i ditt ärende och inte har prövats förut
 • Handlingar som rör familjeåterförening. Till exempel äktenskapsbevis, födelsebevis, faderskapsutredning
 • Handlingar som rör dina gymnasiestudier
 • Protokoll från återvändandesamtal

Var skickar du handlingar?

Mejl: info@sweref.org

Post: Asylrättscentrum, Gustavslundsvägen 141, 167 51 Bromma.

När kan vi inte hjälpa dig? 

 • Om du redan har ett offentligt biträde
 • Om du inte befinner dig i Sverige

Stöd oss

Hjälp oss att försvara asylrätten och stå upp för människors rätt till skydd!

Kommentarer

Här hittar du kommentarer och analyser av den migrationspoltiska utvecklingen.

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kontaktar oss och vilket stöd du kan få. 

Share This