Vilket stöd kan du få?

2020-03-21 Asylinfo

Du kan alltid vända dig till oss om du har frågor om asylprocessen. I vissa fall kan vi också ge dig råd om just ditt ärende. Du kan komma i kontakt med oss genom att ringa på vår telefonrådgivning eller genom att maila oss.

Kontaktuppgifter

Telefonrådgivningen är öppen varje tisdag och onsdag kl. 9.00-11.00 och telefonnumret är 0200-88 00 66. Vår mailadress är info@sweref.org.

Om du har fått ett beslut om utvisning och inte har ett offentligt biträde som kan hjälpa dig kan vi gå igenom ditt ärende för att bedöma om det finns något vi kan hjälpa till med. Om du önskar ha hjälp av oss ber vi dig skicka alla relevanta handlingar i ärendet till oss. Vi kan dock inte garantera att vi kan hjälpa till eller att vi hinner hjälpa till i tid även om vi givetvis gör vårt bästa.

Handlingar vi behöver

De handlingar vi behöver ta del av för att kunna bedöma ditt ärende är följande:

 • Protokoll från asylutredningen
 • Ombudets inlaga (det första som ditt ombud/offentliga biträde skrev i ditt ärende till Migrationsverket efter asylutredningen)
 • Migrationsverkets beslut
 • Domstolarnas domar (migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen)
 • Överklagan till migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen
 • Vad som är nytt i ditt ärende och inte har prövats förut

Om en ansökan om verkställighetshinder har lämnats in tidigare behöver vi även:

 • Inlämnad ansökan om verkställighetshinder
 • Beslut från Migrationsverket angående verkställighetshinder
 • Eventuellt beslut från migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen
 • Eventuella överklaganden

I ärenden som rör ensamkommande barn behöver vi även:

 • Protokoll från alla eventuella återvändandesamtal
 • Information om barnet studerar på gymnasiet eller introduktionsprogram på gymnasiet

Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot spontana besök för att ta emot handlingar. Vi ber dig därför att skicka in dessa handlingar till oss per post eller per e-post. Om du inte har handlingarna hemma kan du begära att få dem av Migrationsverket eller av ditt offentliga biträde/advokat. Vi kan inte bedöma ditt ärende förrän alla handlingar inkommit till oss.

När ärendet är komplett gås det igenom av våra jurister, därefter tar vi ett gemensamt beslut om vi kan driva ärendet juridiskt eller om det finns några råd vi annars kan ge i din situation. Vi återkommer sedan till dig och meddelar vår bedömning.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder. 

Share This