Vilka omfattas av anhörigkriterierna?

Detta gäller make, maka, sambo eller personer med registrerat partnerskap samt barn som är ogift. Rätten till uppehållstillstånd gäller även föräldrar till ensamkommande barn. Utöver kärnfamiljen kan i vissa fall andra familjemedlemmar komma ifråga för familjeåterförening. Det gäller personer som hade hushållsgemenskap med den person som nu bor i Sverige och där det fanns ett beroendeförhållande. Dessutom ska en ansökan göras snart efter det att anknytningspersonen i Sverige har beviljats permanent uppehållstillstånd.