Vilka kan vi inte hjälpa?

Vi har tyvärr ingen praktisk möjlighet att bistå flyktingar och asylsökande som befinner sig utanför Sverige.

Vi kan heller inte driva ärenden, där den sökande har offentligt biträde/juridiskt ombud.