Vilka handlingar behöver vi?

För att vi ska kunna bedöma Ert ärende behöver vi få in dessa handlingar:

 • Protokoll från asylutredningen

 • Ombudets inlaga (det första som ditt ombud/offentliga biträde skrev i ditt ärende till Migrationsverket efter asylutredningen)

 • Migrationsverkets beslut

 • Domstolarnas domar (migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen)

 • Överklagan till migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen

 • Vad som är nytt i ert ärende och inte har prövats förut


Om en ansökan om verkställighetshinder har lämnats in tidigare behöver vi även:

 • Inlämnad ansökan om verkställighetshinder

 • Beslut från Migrationsverket om den ansökan

 • Eventuellt beslut från migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen

 • Eventuella överklaganden


I ärenden som rör ensamkommande barn behöver vi även:

 • Protokoll från alla eventuella återvändandesamtal

 • Information om barnet studerar på gymnasiet eller introduktionsprogram på gymnasiet


Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot spontana besök för att ta emot handlingar. Vi ber er därför att skicka in dessa handlingar till Rådgivningsbyrån per post, e-post eller fax. Om ni inte har handlingarna hemma kan ni begära att få dem av Migrationsverket eller av ert offentliga biträde/advokat. Vi kan inte bedöma ert ärende förrän alla handlingar inkommit till oss.

När vi har mottagit samtliga handlingar kommer en handläggare hos oss gå igenom ärendet och föredra det på ett av våra arbetsmöten. Vi kommer då gemensamt att besluta om/hur vi kan gå vidare i ärendet. Därefter kommer vi att återkomma till er med information om hur vi har bedömt ert ärende.