Verkställighetshinder

2020-03-21 Asylinfo

Verkställighetshinder betyder att det finns något som hindrar dig från att åka tillbaka till ditt hemland. I svensk lag finns bestämmelser om verkställighetshinder som kan användas i undantagsfall. Om man anser att det finns verkställighetshinder som gör att man inte kan åka tillbaka till sitt hemland kan man anmäla verkställighetshinder genom att skriva till Migrationsverket.

Nya omständigheter

Det som är speciellt med undantagsbestämmelserna om verkställighetshinder är att det måste handla om nya omständigheter som inte har prövats tidigare i din asylprocess. Därför räcker det inte att göra små förändringar eller tillägg till det man redan berättat om för Migrationsverket. Det räcker heller inte att påpeka om det är något som gått fel tidigare i din asylprocess. Nya omständigheter kan exempelvis handla om att det finns ny viktig bevisning, att du har en allvarlig sjukdom eller att säkerhetsläget i ditt hemland har försämrats sedan ditt beslut om utvisning vann laga kraft.

I vissa fall kan de nya omständigheterna vara något som man inte tidigare berättat om för Migrationsverket, för att man inte kände till omständigheterna tidigare.

Giltig ursäkt

Det kan också vara så att man inte vågat eller visste att det var viktigt att berätta om ett visst asylskäl. Om det är så att man kunde ha berättat om de nya omständigheterna tidigare så måste man ha en noggrann förklaring till Migrationsverket där man tydliggör varför man inte tidigare berättat. Det kallas att man måste visa att man har haft giltig ursäkt till att inte berätta om skälen tidigare.

Inte rätt till offentligt biträde

Om du ansöker om verkställighetshinder har du inte rätt till ett offentligt biträde på samma sätt som du hade första gången du sökte asyl. Du kan begära att Migrationsverket ska förordna ett offentligt biträde till dig. Du kan också önska ett särskilt offentligt biträde, men det är Migrationsverket som bestämmer om du ska få ett.

Vilket stöd kan du få av oss?

Vi på Asylrättscentrum kan i vissa fall hjälpa till att skriva en ansökan om verkställighetshinder. Om ditt utvisningsbeslut inte kan överklagas längre och det finns nya omständigheter som inte har prövats tidigare kan du skriva till oss för att få en bedömning. Då behöver vi först läsa de tidigare dokument och handlingar från ditt ärende. Klicka här för att läsa mer om vad vi kan hjälpa dig med och vad vi behöver för att hjälpa dig.

Stöd oss

Hjälp oss att försvara asylrätten och stå upp för människors rätt till skydd!

Kommentarer

Här hittar du kommentarer och analyser av den migrationspoltiska utvecklingen.

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kontaktar oss och vilket stöd du kan få. 

Share This