Vem ska ha rätt att leva med sin familj?

2020-05-7 Parlamentariska kommittén

Under våren kommer vi på Asylrättscentrum att analysera och diskutera frågor kopplat till den parlamentariska kommittén i podcast Människor & Migration. I det här avsnittet diskuterar vi familjeåterförening. Vem ska ha rätt att återförenas med sin familj i Sverige? Ska flyktingar och alternativt skyddsbehövande ha samma rätt till familjeåterförening? Vad ska räknas som familj? Och vad händer med dem som får uppehållstillstånd av andra skäl?

I avsnittet går Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad och juristen Sofia Rönnow Pessah igenom det juridiska ramverk som ligger till grund för hur rätten familjeåterförening får begränsas. Vi diskuterar hbtq-personers möjlighet att återförenas i Sverige, vad som händer med äldre syskon som fyllt 18 år och varför man just nu ska sända en hoppfull tanke till Europadomstolens grand chamber.

Avsnittet produceras och leds av Asylrättscentrums kommunikationsansvarige Maja Dahl.

Podden finns på SoundcloudSpotifyiTunes och valfri podcast-app.

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Stöd oss

Hjälp oss att kunna hjälpa fler. Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This