Vår anmälan till JK om medicinska åldersbedömningar har avslagits.

2020-06-30 Aktuellt, Asylinfo

I maj 2019 lämnade Asylrättsentrum och Civil Rights Defenders in en anmälan mot staten till Justitiekanslern (JK). Fallet gäller en minderårig pojke som genomgått en bristfällig medicinsk åldersbedömning och fått sina mänskliga rättigheter kränkta i samband med en asylprövning. I onsdags kom beslutet från JK, som avslår begäran om skadestånd och inte riktar kritik mot staten. Här kan du läsa mer om ärendet och ta del av kommentarer från juristerna som drivit ärendet https://crd.org/sv/2020/06/30/civil-rights-defenders-kritisk-till-jk-beslut-om-medicinska-aldersbedomningar/

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This