Vanliga frågor om verkställighetsstoppet till Afghanistan

2021-08-18 Aktuellt, Asylinfo

Vi får många frågor om vad verkställighetsstoppet till Afghanistan betyder. På den här sidan har vi samlat de vanligaste frågorna och besvarat dem. Klicka på den frågan som du vill veta svaret på, så visas svaret nedanför. Om du till exempel vill läsa om hur länge verkställighetsstoppet gäller, klicka på rutan där det står Hur länge gäller verkställighetsstoppet. 

Vad betyder verkställighetsstoppet till Afghanistan?

Det betyder att Migrationsverket inte genomför några utvisningar till Afghanistan just nu. Om du har fått ett utvisningsbeslut till Afghanistan så kommer Migrationsverket inte att genomföra den för tillfället. 

Hur länge gäller verkställighetsstoppet?

Det vet inte vi. Migrationsverket har sagt att stoppet gäller tills att de har tillräckligt mycket information om läget i Afghanistan för att göra ett nytt rättsligt ställningstagande. Så fort vi på Asylrättscentrum vet mer kommer vi att informera om det.

Finns det en chans att jag får en ny asylprövning i Sverige nu?

Vi vet inte. Migrationsverket har gått ut med att de har verkställighetsstopp och beslutsstopp när det gäller Afghanistan. Det betyder att de varken utvisar någon dit eller tar några beslut om ansökningar från afghanska medborgare. När Migrationsverket börjar ta beslut igenom kommer vi att berätta vad det betyder.

Kan ni hjälpa min familj att lämna Afghanistan?

Asylrättscentrum kan inte ge praktiskt stöd till personer att lämna Afghanistan. Den som är medborgare i Afghanistan behöver ett tillstånd för att resa till Sverige. Det finns information på Migrationsverkets hemsida om hur ansökan går till. Du kan också höra av dig till oss om du har frågor om uppehållstillstånd.  

Jag är från Afghanistan och har fått ett utvisningsbeslut. Kan verkställighetsstoppet påverka min situation i Sverige?

Bara för att Migrationsverket inte utvisar någon till Afghanistan just nu betyder inte det att de personerna får uppehållstillstånd. Det betyder inte heller att de automatiskt får dagersättning igen. 

För att kunna få ekonomiskt stöd enligt LMA (lagen om mottagande av asylsökande) måste du få ett beslut om ”inhibition”. Inhibition betyder att beslutet om utvisning inte kan/får verkställas. För att få det kontaktar du Migrationsverket och ansöker om ”inhibition” på grund av verkställighetsstopp. Det finns ingen särskild blankett för detta. Du får själv skriva att du ansöker om inhibition och skicka till Migrationsverket. 

Migrationsverket prövar och fattar beslut om inhibition i varje enskilt ärende. Den som har fått beslut om inhibition har rätt att ansöka hos Migrationsverket om ekonomiskt stöd enligt LMA. Då gäller samma regler för nivån på ersättning som för asylsökande som väntar på slutligt beslut. 

Jag fick uppehållstillstånd genom gymnasielagen och min ansökan om permanent uppehållstillstånd godkändes inte och jag ska nu utvisas. Betyder verkställighetsstoppet att jag får stanna i Sverige?

Verkställighetsstoppet betyder att Migrationsverket inte utvisar någon till Afghanistan just nu. Du som har ett utvisningsbeslut kommer alltså inte att utvisas så länge verkställighetsstoppet gäller.

Jag fick uppehållstillstånd genom gymnasielagen och min ansökan om PUT/förlängning godkändes inte. Kan jag ekonomiskt stöd (LMA) under tiden jag väntar på besked om utvisning?

Nej, den som en gång har haft ett uppehållstillstånd kan inte åter få ekonomiskt stöd (LMA).

Jag fick uppehållstillstånd genom gymnasielagen och min ansökan om PUT/förlängning godkändes inte. Kan jag få arbetstillstånd (AT-UND) under tiden jag väntar på besked om utvisning?

Nej, enligt den information som vi har fått från Migrationsverket kommer de inte att godkänna ansökningar om arbetstillstånd (AT-UND) för personer som har haft uppehållstillstånd genom gymnasielagen och nu har ett utvisningsbeslut. Men du kan alltid testa att ansöka.

Jag är papperslös från Afghanistan, kan verkställighetsstoppet påverka min situation i Sverige?

Verkställighetsstopp till Afghanistan betyder att ingen kan utvisas till landet så länge stoppet gäller. Om du har ett utvisningsbeslut kan du ansöka om att få det inhiberat. Inhibition betyder att beslutet om utvisning inte kan/får verkställas. För att få det kontaktar du Migrationsverket och ansöker om ”inhibition” på grund av verkställighetsstopp. Det finns ingen särskild blankett för detta. Du får själv skriva att du ansöker om inhibition och skicka till Migrationsverket.

När du har fått beslut om inhibition kan du söka om att åter få ekonomiskt stöd (enligt LMA Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.).

Som papperslös har du rätt till vård i Sverige. Du kan läsa mer om det här.
Du har även rätt till covid-vaccin. Läs mer om det här.

Jag nekades asyl i Sverige och åkte till ett annat EU-land för att söka där. Kan jag få ekonomiskt stöd och asyl i Sverige om jag kommer tillbaka?

Det här är en svår fråga och vi har inget klart svar. Det vi kan säga är att om Migrationsverket vet om att du lämnat Sverige kommer de inte godkänna din ansökan om att få tillbaka ekonomiskt bistånd (LMA).

Just nu har Migrationsverket inte bara verkställighetsstopp utan också beslutsstopp för Afghanistan. Det betyder att de inte tar några beslut om ansökningar från afghanska medborgare. Beslutsstoppet och verkställighetsstoppet till Afghanistan gäller tills Migrationsverket har bestämt sig för hur de bedömer säkerhetsläget i Afghanistan. Vi vet alltså inte hur Migrationsverket kommer att bedöma asylansökningar från Afghanistan när de tar bort beslutsstoppet. När vi vet mer om hur Migrationsverket kommer bedöma asylansökningar för personer från Afghanistan kommer vi att lägga ut information på vår hemsida.

Jag är från Afghanistan och har fått ett utvisningsbeslut, vilken rätt har jag till vård och till exempel covid-vaccin?

Är du vuxen har du samma rätt till vård som när du var asylsökande, det vill säga rätt till vård som inte kan anstå. Det är vårdgivarna/vårdpersonalen som bedömer om vård kan anstå eller inte.

Barn som är asylsökande eller papperslösa har samma rätt till vård som barn som är bosatta i Sverige. Så det blir egentligen ingen ändring kopplat till verkställighetsstoppet.

När det gäller covid-vaccin har både asylsökande och personer som lever i Sverige utan uppehållstillstånd rätt till vaccin. Du kan läsa mer om det här

Om du inte fått svar på din fråga i den här texten kan du alltid kontakta oss på Asylrättscentrum. Klicka här för att komma i kontakt med oss.

Migrationsverket har skrivit mer om vad stoppet betyder och länge det gäller. Klicka för att läsa mer. 

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This