Vanliga frågor om rättsliga ställningstagandet om Afghanistan

2021-12-1 Aktuellt, Asylinfo

I juli 2021 bestämde Migrationsverket att de inte skulle utvisa någon till Afghanistan. Det kallades för verkställighetsstopp. I november 2021 har de tagit bort stoppet. Migrationsverket kom också med ett nytt rättsligt ställningstagande. Det betyder att de berättar hur de ser på Afghanistan, om det är säkert för vissa grupper att åka tillbaka dit och om Sverige måste ge dem skydd.

Det rättsliga ställningstagandet har betydelse för dig som är i Sverige och söker asyl från Afghanistan. Om du är i något annat land och söker asyl måste du ta reda på hur det landet ser på Afghanistan. Migrationsverket kom med en ny version av sitt rättsliga ställningstagande den 21 april 2022, och våra svar nedanför gäller den versionen.

Här har vi samlat de vanligaste frågor om vad det betyder för dig som har ett utvisningsbeslut, och svarat på dem. Klicka på den frågan som du vill veta svaret på, så visas svaret nedanför. Om du till exempel vill läsa om du kan få en ny prövning, klicka på rutan där det står Kan jag få en ny prövning.

Jag har ett utvisningsbeslut, vad det betyder att verkställighetsstoppet hävs?

Det betyder att Migrationsverket och polisen kan börja jobba med processen att utvisa personer med utvisningsbeslut till Afghanistan. Just nu är det inte tydligt om det går att resa till Afghanistan. Vi vet därför inte hur mycket som Migrationsverket eller polisen kan göra för att personer ska kunna resa.

Kan jag hamna i förvar om jag inte samarbetar?

Det är svårt att svara på. Förvar kan en person hamna i om den har ett utvisningsbeslut och inte samarbetar med Migrationsverket eller polisen för att åka tillbaka till sitt hemland Eftersom det inte är säkert hur resor till Afghanistan kan gå till är det också osäkert om personer kan tas i förvar.

Kan jag utvisas med tvång?

Förut har vissa grupper utvisats till Afghanistan med tvång. Det har framför allt varit vuxna män med utvisningsbeslut som polisen har kunnat skicka till Afghanistan. Att det gick att utvisa med tvång var för att Sverige hade ett speciellt avtal med den dåvarande regeringen i Afghanistan. Vi har ingen information om vad den nya talibanledda regeringen tycker om det gamla avtalet. Därför är det just nu oklart om Sverige kan utvisa personer med tvång till Afghanistan.

Hur gör jag för att lämna in mina nya asylskäl?

Om du inte har ett utvisningsbeslut kan du gå till Migrationsverkets ansökningsenhet och ansöka om asyl. De kommer då att pröva alla dina asylskäl.

Om du har ett utvisningsbeslut så kan du skriva till Migrationsverket och berätta att du har nya asylskäl. Det kallas för att anföra ett verkställighetshinder. Du kan skicka in informationen via brev, mail eller gå till Migrationsverket och lämna in det.

Det är viktigt att du skriver vem du är, vad du ansöker om och vad dina nya asylskäl är. Alltså varför du behöver skydd i Sverige.  Den förändrade situationen i Afghanistan kan vara ett nytt asylskäl. Om du har andra asylskäl är det viktigt att du också nämner dessa.

Det finns ingen mall för hur du ska göra men det kan vara bra att skriva att du vill lämna in ett verkställighetshinder, så att det blir tydligt vad du ansöker om. Om Migrationsverket inte har den adress du bor på nu är det också viktigt att du lämnar in den tillsammans med andra kontaktuppgifter så att de vet vart de ska skicka beslutet.

När nya asylskäl lämnas in som ett verkställighetshinder så tar Migrationsverket först beslut om du får en ny prövning eller inte. Får du en ny prövning så får du ett offentligt biträde som ska företräda dig. Vill du önska ett speciellt offentligt biträde så är det bra att skicka med information om det tillsammans med verkställighetshindret.

Kan jag få en ny prövning?

Enligt Migrationsverkets senaste rättsliga ställningstagande beviljas inte alla från Afghanistan ny prövning på grund av talibanernas maktövertagande. Om dina asylskäl är kopplade till talibanregimen så ska ny prövning normalt beviljas. Om dina asylskäl inte är kopplade till talibanregimen så gör Migrationsverket en individuell bedömning om de nya skälen kan antas innebära att det finns verkställighetshinder i ditt fall, och att du därför ska beviljas ny prövning. Om du tidigare blivit hänvisad till att få skydd i någon annan del av Afghanistan (internflykt) anser Migrationsverket att det kan medföra att du ska beviljas uppehållstillstånd.

Om du har fått avslag på en anmälan om verkställighetshinder kan du överklaga beslutet att inte bevilja ny prövning till migrationsdomstolen. Du kan kontakta oss om du behöver hjälp inför ett överklagande till domstolen, eller du har frågor kring att skriva verkställighetshinder.

Här kan du läsa mer om verkställighetshinder.

Kommer jag att få asyl?

Vi vet inte. Det rättsliga ställningstagandet är väldigt nytt och vi har inte hunnit sett så många beslut än. Migrationsverkets bedömning är att det inte är så farligt i landet att alla kan få asyl, men de kommer att titta på alla ärenden och se hur behovet av skydd ser ut. Bedömningen av det enskilda ärendet kan leda till asyl.

Vad betyder det rättsliga ställningstagandet för mig som har uppehållstillstånd för gymnasiestudier?

Har du uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier men vill få dina nya asylskäl prövade så finns det några olika saker som kan hända.

Är det inte dags för dig att ansöka om förlängning än så kan du ansöka om en statusförklaring. Du berättar om dina nya asylskäl för Migrationsverket och säger att du ansöker om skyddsstatus, klicka här för att komma till blanketten. Skulle prövningen dröja så är det viktigt att du fortfarande ansöker om förlängning i tid.

Om det är dags för dig att ansöka om förlängning av ditt uppehållstillstånd kan du ansöka om uppehållstillstånd på grund av asylskäl samtidigt. Migrationsverket kommer då att pröva både din rätt till asyl och din rätt till uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier eller arbete samtidigt. Har du till exempel både rätt till permanent uppehållstillstånd på grund av arbete och flyktingstatus på grund av dina nya asylskäl kan då i så fall få både permanent uppehållstillstånd och flyktingstatus.

Har du redan ansökt om förlängning och väntar på beslut så kan du skicka in en ansökan på grund av nya asylskäl. Du skickar i så fall in den informationen till Migrationsverket.

Har du fått avslag på din ansökan om förlängning och ärendet ligger i migrationsdomstolen eller Migrationsöverdomstolen kan du skicka in din ansökan om uppehållstillstånd på grund av nya asylskäl till dem. Prövar de inte ansökan kan du skicka den till Migrationsverket i stället.

Om du inte fått svar på din fråga i den här texten kan du alltid kontakta oss på Asylrättscentrum. Klicka här för att komma i kontakt med oss.

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This