Vanliga frågor om massflyktsdirektivet och att söka asyl från Ukraina

2022-03-11 Aktuellt

Vi får många frågor om massflyktsdirektivet och vad det betyder för personer som flytt från Ukraina. På den här sidan har vi samlat de vanligaste frågorna och svarat på dem. För att läsa svaret på en fråga, så klickar du på den frågan. Då syns svaret.

Informationen på den här sidan uppdaterades senast 9 maj 2022.

Om du vill läsa vad Migrationsverket har skrivit om utvecklingen i Ukraina kan du klicka här, och för att läsa deras Frågor och Svar om Ukraina kan du klicka här.

Om du inte hittar svar på din fråga här kan du alltid kontakta oss. Klicka här för att kontakta oss.

 

En ukrainsk av våra frågor och svar om massflyktsdirektivet och att söka skydd för personer som flyr från Ukraina hittar du här.

Переклад українською мовою питань та відповідей про Директиву про тимчасовий захист для осіб, що прибули з України.

Vad betyder besluts- och verkställighetsstoppet?

Migrationsverket bestämde den 24 februari 2022 att stoppa alla utvisningar till Ukraina. De bestämde samtidigt att ha beslutsstopp för Ukraina. Det är ett tillfälligt stopp för alla beslut som rör asyl för Ukraina. Anledningarna till det är att säkerhetsläget har ändrats väldigt fort och Migrationsverket inte tycker att de har tillräckligt med information för att fatta beslut och att de inte vet hur det kommer att utvecklas i Ukraina.

Migrationsverkets beslutsstopp gäller bara asyl och inte ansökningar enligt massflyktsdirektivet eller andra ansökningar så som ansökningar om arbetstillstånd, studietillstånd, familjeåterförening eller liknande.

Vad är massflyktsdirektivet?

EU (Europeiska unionens råd) beslutade den 4 mars 2022 att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Det betyder att personer från Ukraina direkt ska kunna få tillfälligt skydd och uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater. Ansöker du i Sverige och omfattas av de som ska få tillfälligt skydd enligt direktivet så ska du snabbt uppehålls- och arbetstillstånd.

Vem kan få uppehållstillstånd genom massflyktsdirektivet?

De som i nuläget kan få uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet är de som flytt från Ukraina, den 24 februari 2022 eller senare, på grund av de ryska väpnade styrkornas militära invasion. Det gäller:

a) Ukrainska medborgare som bodde i Ukraina före den 24 februari 2022.

b) Statslösa personer och personer som fått asyl i Ukraina före den 24 februari 2022. De måste också ha bott i Ukraina.

c) Familjemedlemmar till personer som fått uppehållstillstånd enligt punkt a eller b.

Även personer som har permanent uppehållstillstånd i Ukraina ska kunna få uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet eller annat tillräckligt skydd, om de inte kan återvända till sitt hemland eller sin ursprungsregion på ett tryggt sätt. Migrationsverkets tolkning är att dessa personer ska prövas i den vanliga asylprocessen.

Även personer som har rest in i Sverige från och med den 30 oktober 2021 till och med den 23 februari 2022 och som efter inresan har fortsatt att vistas i landet att kunna söka och beviljas skydd enligt massflyktsdirektivet om hen i övrigt uppfyller villkoren.

Jag har ett utvisningsbeslut till Ukraina, vad händer nu?

Migrationsverket verkställer inte utvisningar till Ukraina, och du har rätt att vara kvar i Sverige tills vidare.

Du som har ett utvisningsbeslut kan söka och få skydd enligt massflyktsdirektivet, om du tillhör de personer som direktivet omfattar.

Om du har rätt att arbeta, AT-UND, så fortsätter det att gälla. Om du inte har AT-UND idag så får du inte automatiskt AT-UND på grund av verkställighetsstoppet.

Om du får ersättning enligt LMA (lagen om mottagande av asylsökande) så har du fortsatt rätt till ersättning så länge det är verkställighetsstopp. Om du inte längre har ersättning enligt LMA kan du ansöka. Du ska då först begära att Migrationsverket beslutar om inhibition i ditt ärende (att tillfälligt stoppa din utvisning), efter ett sådant beslut kan du få rätt till ersättning igen.

Hur ska jag göra för att få uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet?

Du måste befinna dig i Sverige för att kunna ansöka om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet i Sverige.

Du kan registrera din ansökan på webben eller genom att besöka Migrationsverkets kontor.

Här är en länk till Migrationsverkets information om hur du kan ansöka: Ansök om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet – Migrationsverket

Du kan ansöka på Migrationsverkets kontor i:

Boden – Servicecenter

Göteborg, Kållered – Ankomstenheten

Malmö – Servicecenter

Norrköping – Servicecenter

Stockholm, Sundbyberg – Servicecenter

Sundsvall – Servicecenter

På plats kommer du att få lämna en ansökan. Du kommer också få visa dina ID-handlingar, lämna biometri (fingeravtryck och fotografi) och ha ett kortare ansökningssamtal med Migrationsverkets utredare.

Får jag ansöka om tillfälligt skydd och uppehållstillstånd i vilket EU-land jag vill?

Ja, det går bra att ansöka om tillstånd enligt massflyktsdirektivet i vilket EU-land du vill.

Måste jag ha ett giltigt pass?

Nej, även andra ukrainska identitetshandlingar kan räcka.

Måste jag lämna mitt pass hos Migrationsverket?

Du måste visa identitetshandlingar när du ansöker om tillfälligt skydd genom massflyktsdirektivet, men Migrationsverket behåller inte ditt pass. Om du ansöker om asyl omhändertar Migrationsverket ditt pass tills beslut fattas i ditt ärende.

Vad händer om jag redan har sökt asyl i Sverige, kan jag fortfarande få uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet?

Massflyktsdirektivet gäller för personer som lämnade Ukraina efter den 24 februari 2022, och för personer som har rest in i Sverige från och med den 30 oktober 2021 till och med den 23 februari 2022 och som efter inresan har fortsatt att vistas i landet.

Om du söker eller har sökt asyl i Sverige och uppfyller villkoren för att få tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet kommer du i första hand att få det, och det kommer att gå fort att bevilja det. Din asylansökan kan då komma att avskrivas.

När du har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet kan du ansöka om att få en skyddsstatus som flykting eller alternativt skyddsbehövande. Under den prövningen kommer dina individuella skyddsskäl att utredas och det är en process som tar längre tid.

Om du inte omfattas av de som kan få tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet kan du ansöka om asyl och få den prövad när Migrationsverket börjar fatta beslut i ukrainska asylärenden.

Hur långt är uppehållstillståndet?

Uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet är giltigt till den 4 mars 2023. Tillståndet kan sedan förlängas sex månader i taget i ett år, och därefter i ytterligare ett år om EU:s medlemsstater kommer överens om det. Skyddet kan också upphöra tidigare än så om läget i Ukraina förbättras.

Vad är det för skillnad på tillstånd enligt massflyktsdirektivet och asyl?

Du som får tillstånd enligt massflyktsdirektivet får uppehållstillstånd i Sverige till den 4 mars 2023, som kan förlängas som längst till den 4 mars 2025. Du får rätt att arbeta i Sverige, vissa sociala rättigheter och rätt till skola och sjukvård. Du kommer inte kunna folkbokföra dig i Sverige, men har rätt att vistas här så länge tillståndet gäller.

Får du asyl (en skyddsstatus som flykting eller alternativt skyddsbehövande) är uppehållstillståndet 3 år för flyktingar och 13 månader för alternativt skyddsbehövande. Din skyddsstatus gäller tills vidare och ditt uppehållstillstånd förlängs med två år i taget. Du får rätt att arbeta, mer omfattande sociala rättigheter och rätt att folkbokföra dig i Sverige.

Just nu fattar Migrationsverket inte beslut om asyl i ukrainska ärenden.

Vad händer om jag redan har sökt uppehållstillstånd på annan grund, exempelvis arbete eller familjeanknytning?

Om du omfattas av massflyktsdirektivet kommer du att få ett sådant uppehållstillstånd. Din ansökan om uppehållstillstånd på annan grund kommer avskrivas. Ett sådant beslut kan överklagas.

Om jag har fått tillstånd enligt massflyktsdirektivet, kan jag även söka uppehållstillstånd för exempelvis arbete eller familjeanknytning?

Nej. Enligt Migrationsverket kommer en sådan ansökan vanligtvis avvisas om ansökan är för samma eller delvis samma tidsperiod som ditt uppehållstillstånd redan gäller.

När ditt tillstånd enligt massflyktsdirektivet slutar gälla säger Migrationsverket att det kommer vara möjligt att ansöka om uppehållstillstånd av andra skäl, till exempel familjeanknytning, om det tillfälliga skyddet inte ska förlängas. Det är dock inte säkert att tillstånd av andra skäl kommer att kunna ges inifrån Sverige.

Kan jag välja att bara söka asyl, och inte enligt massflyktsdirektivet?

Nej, inte om du omfattas av direktivet. Migrationsverket prövar alla asylansökningar från personer som omfattas av massflyktsdirektivet inom ramen för det. Migrationsverket fattar inte några beslut om asyl mot Ukraina just nu.

Du kan ansöka om statusförklaring som flykting eller alternativt skyddsbehövande när du har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Du kan ansöka om asyl när uppehållstillståndet enligt massflyktsdirektivet upphör.

Om jag har fått tillstånd, får jag ta hit min familj?

Om dina familjemedlemmar befinner sig i Sverige och kan få uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet beviljas de ett sådant tillstånd, och grunden för tillstånd på anknytning till dig prövas inte.

Om dina familjemedlemmar kommer från Ukraina och har biometriska pass så har de rätt att röra sig fritt inom EU. Det betyder att de kan åka till Sverige och söka tillstånd enligt massflyktsdirektivet här.

Om jag har fått tillstånd, får jag resa till andra EU-länder?

Ja. Om du har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har du rätt att resa till andra EU-länder i 90 dagar under en 180-dagarsperiod.

Du har bara rättigheter enligt massflyktsdirektivet i det land som har beviljat tillståndet (Sverige). Du kan dock ansöka om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet senare i ett annat EU-land, men om du beviljas tillstånd i ett annat EU-land förlorar du dina rättigheter enligt direktivet i Sverige.

Jag har ett återreseförbud till Sverige, kan jag ändå få uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet?

Om du omfattas av massflyktsdirektivet kan det vara ett sådant särskilt skäl som krävs för att upphäva återreseförbudet. Migrationsverket kommer att göra en individuell bedömning i varje enskilt fall.

Om jag har ett tillfälligt uppehållstillstånd på grund av arbete, ska jag nu söka asyl i stället?

Ditt nuvarande uppehållstillstånd fortsätter att gälla, och det går att söka förlängning eller permanent tillstånd enligt de vanliga reglerna. Det kan också vara möjligt att få skydd enligt massflyktsdirektivet. Du kan också ansöka om så kallad skyddsstatusförklaring.

Jag ansökte om uppehållstillstånd på grund av anknytning till min sambo för sex månader sen, nu har jag flytt från Ukraina och är på väg till Sverige. Påverkas min ansökan om uppehållstillstånd negativt om jag reser in i Sverige innan jag har fått beslut?

Om du ansökte om uppehållstillstånd på annan grund men befinner dig i Sverige när Migrationsverket fattar beslut kommer du i första hand få uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet om du uppfyller kriterierna. Din ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning kommer då att avskrivas.

Om du inte omfattas av massflyktsdirektivet kan du i stället beviljas uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning om du uppfyller villkoren.

Huvudregeln är att uppehållstillstånd ska vara beviljat innan du reser till Sverige, men tillstånd kan i undantagsfall beviljas om det handlar om en stark anknytning och det inte är skäligt att den sökande reser tillbaka till hemlandet och inväntar beslut. Migrationsverket kan inte ge förhandsbesked, men skriver på sin hemsida att det inte kan anses skäligt att återvända till ett land i krig varifrån det sker en massflykt.

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This