Vanliga frågor om massflyktsdirektivet och att söka asyl från Ukraina

2022-03-11 Aktuellt

Vi får många frågor om massflyktsdirektivet och vad det betyder för personer som flytt från Ukraina. På den här sidan har vi samlat de vanligaste frågorna och svarat på dem. För att läsa svaret på en fråga, så klickar du på frågan. Då syns svaret.

Informationen på den här sidan uppdaterades senast 10 oktober 2023.

Om du vill läsa Migrationsverkets frågor och svar om massflyktsdirektivet kan du klicka här. Migrationsverket har också information om hur det går till att förlänga ett uppehållstillstånd genom massflyktsdirektivet om du klickar här.

Om du inte hittar svar på din fråga här kan du alltid kontakta oss. Klicka här för att kontakta oss.

Det finns också en plattform kallad UA.Support – Linking Help som innehåller uppgifter om juridiskt stöd pro bono riktat till personer som flytt från Ukraina (obs. det är en extern sida som Asylrättscentrum inte tar ansvar för).

En ukrainsk version av våra frågor och svar om massflyktsdirektivet och att söka skydd för personer som flyr från Ukraina hittar du här.

Переклад українською мовою питань та відповідей про Директиву про тимчасовий захист для осіб, що прибули з України.

Vad betyder besluts- och verkställighetsstoppet?

Migrationsverket bestämde den 24 februari 2022 att stoppa alla utvisningar till Ukraina. De bestämde samtidigt att ha beslutsstopp för Ukraina. Det är ett tillfälligt stopp för alla beslut som rör asyl för Ukraina. 

Migrationsverkets beslutsstopp gäller bara asyl och inte ansökningar enligt massflyktsdirektivet eller andra ansökningar så som ansökningar om arbetstillstånd, studietillstånd, familjeåterförening eller liknande.

Vad är massflyktsdirektivet?

EU (Europeiska unionens råd) beslutade den 4 mars 2022 att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Det betyder att personer från Ukraina direkt ska kunna få tillfälligt skydd och uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater. Ansöker du i Sverige och omfattas av de som ska få tillfälligt skydd enligt direktivet så ska du snabbt uppehålls- och arbetstillstånd.

Vem kan få uppehållstillstånd genom massflyktsdirektivet?

Enligt massflyktsdirektivet omfattas de som flytt från Ukraina, den 24 februari 2022 eller senare, på grund av de ryska väpnade styrkornas militära invasion, och är:

a) Ukrainska medborgare som bodde i Ukraina före den 24 februari 2022.

b) Statslösa personer och personer som fått asyl i Ukraina före den 24 februari 2022. De måste också ha bott i Ukraina.

c) Familjemedlemmar till personer som fått uppehållstillstånd enligt punkt a eller b.

Migrationsverket har i november 2022 beslutat att också utländska medborgare med permanent uppehållstillstånd i Ukraina, och som var bosatta i Ukraina före den 24 februari 2022, ska omfattas om de inte kan återvända till sitt ursprungsland eller sin ursprungsregion på trygga och varaktiga villkor. 

I enlighet med ett beslut från Sveriges regering ska också personer som nämns ovan, som har rest in i Sverige från och med den 20 oktober 2021 omfattas av och få uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. 

Barn som är födda i Sverige till ukrainska medborgare ska också beviljas uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet om båda eller en av föräldrarna har beviljats ett sådant uppehållstillstånd. 

Får jag ansöka om tillfälligt skydd och uppehållstillstånd i vilket EU-land jag vill?

Ja, det går bra att ansöka om tillstånd enligt massflyktsdirektivet i vilket EU-land du vill.

Hur ska jag göra för att få uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet?

Du måste befinna dig i Sverige för att kunna ansöka om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet i Sverige.

Du kan registrera din ansökan på webben eller genom att besöka Migrationsverkets kontor.

Här är en länk till Migrationsverkets information om hur du kan ansöka: Ansök om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet – Migrationsverket

Du kan ansöka på Migrationsverkets kontor i:

Boden – Servicecenter

Göteborg, Kållered – Ankomstenheten

Malmö – Servicecenter

Norrköping – Servicecenter

Stockholm, Sundbyberg – Servicecenter

Sundsvall – Servicecenter

På plats kommer du att få lämna en ansökan. Du kommer också få visa dina ID-handlingar, lämna biometri (fingeravtryck och fotografi) och ha ett kortare ansökningssamtal med Migrationsverkets utredare.

Måste jag ha ett giltigt pass?

Nej, även andra ukrainska identitetshandlingar kan räcka.

Hur länge gäller uppehållstillståndet?

De nuvarande uppehållstillstånden gäller till 4 mars 2024. EU-rådet har fattat beslut om att fölänga det tillfälliga skyddet enligt massflyktsdirektivet gäller till den 4 mars 2025. Läs mer om hur du förlänger ditt upppehållstillstånd på Migrationsverkets hemsida

Kan jag byta från tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet till en annan typ av uppehållstillstånd, kan jag byta när jag ansöker om förlängning?

Om du omfattas av massflyktsdirektivet kommer du att få ett sådant uppehållstillstånd. Du kan inte byta till en annan typ av uppehållstillstånd, du kan inte heller byta om och när du ansöker om förlängt uppehållstillstånd så länge massflyktsdirektivet är tillämpligt.

Om du har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet kan du ansöka om att få en skyddsstatus som flykting eller alternativt skyddsbehövande. Migrationsverket har dock ett tillfälligt stopp för alla beslut som rör asyl eller skyddsstatus för personer från Ukraina.

 

Vad händer om jag redan har sökt uppehållstillstånd på annan grund, exempelvis arbete eller familjeanknytning?

Om du omfattas av massflyktsdirektivet kommer du att få ett sådant uppehållstillstånd. Din ansökan om uppehållstillstånd på annan grund kommer avskrivas. Ett sådant beslut kan överklagas.

Din ansökan på grund av arbete eller familjeanknytning kan prövas om du inte befinner dig i Sverige och inte har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Vad är det för skillnad på tillstånd enligt massflyktsdirektivet och asyl?

Du som får tillstånd enligt massflyktsdirektivet får uppehållstillstånd i Sverige till den 4 mars 2024, som kan förlängas som längst till den 4 mars 2025. Du får rätt att arbeta i Sverige, vissa sociala rättigheter och rätt till skola och sjukvård. Du kommer inte kunna folkbokföra dig i Sverige, men har rätt att vistas här så länge tillståndet gäller.

Får du asyl (en skyddsstatus som flykting eller alternativt skyddsbehövande) är uppehållstillståndet 3 år för flyktingar och 13 månader för alternativt skyddsbehövande. Din skyddsstatus gäller tills vidare och ditt uppehållstillstånd förlängs med två år i taget. Du får rätt att arbeta, mer omfattande sociala rättigheter och rätt att folkbokföra dig i Sverige.

Just nu fattar Migrationsverket inte beslut om asyl i ukrainska ärenden.

Kan jag välja att bara söka asyl, och inte enligt massflyktsdirektivet?

Nej, inte om du omfattas av direktivet. Migrationsverket prövar alla asylansökningar från personer som omfattas av massflyktsdirektivet inom ramen för det. Migrationsverket fattar inte några beslut om asyl mot Ukraina just nu.

Du kan ansöka om statusförklaring som flykting eller alternativt skyddsbehövande när du har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Du kan ansöka om asyl när uppehållstillståndet enligt massflyktsdirektivet upphör.

Om jag har fått tillstånd enligt massflyktsdirektivet, kan jag även söka uppehållstillstånd för exempelvis arbete eller familjeanknytning?

Nej. Enligt Migrationsverket kommer en sådan ansökan vanligtvis avvisas om ansökan är för samma eller delvis samma tidsperiod som ditt uppehållstillstånd redan gäller.

Du kan inte byta till en annan typ av uppehållstillstånd, du kan inte heller byta när du ansöker om förlängt uppehållstillstånd så länge massflyktsdirektivet är tillämpligt.

När massflyktsdirektivet upphör kommer det vara möjligt att ansöka om uppehållstillstånd på annan grund. Det är dock inte säkert att tillstånd på grund av arbete eller familjeanknytning kommer att kunna beviljas inifrån Sverige.

Om jag har fått tillstånd, får jag resa till andra EU-länder?

Ja. Om du har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har du rätt att resa till andra EU-länder i 90 dagar under en 180-dagarsperiod.

Du har bara rättigheter enligt massflyktsdirektivet i det land som har beviljat tillståndet (Sverige). Du kan dock ansöka om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet senare i ett annat EU-land, men om du beviljas tillstånd i ett annat EU-land förlorar du dina rättigheter enligt direktivet i Sverige.

Om jag har fått tillstånd, får jag ta hit min familj?

Om dina familjemedlemmar befinner sig i Sverige och kan få uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet beviljas de ett sådant tillstånd, och grunden för tillstånd på anknytning till dig prövas inte.

Om dina familjemedlemmar kommer från Ukraina och har biometriska pass så har de rätt att röra sig fritt inom EU. Det betyder att de kan åka till Sverige och söka tillstånd enligt massflyktsdirektivet här.

Jag ansökte om uppehållstillstånd på grund av anknytning till min sambo, nu har jag flytt från Ukraina och är på väg till Sverige. Påverkas min ansökan om uppehållstillstånd negativt om jag reser in i Sverige innan jag har fått beslut?

Om du ansökte om uppehållstillstånd på annan grund men befinner dig i Sverige när Migrationsverket fattar beslut kommer du i första hand få uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet om du uppfyller kriterierna. Din ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning kommer då att avskrivas.

Om du inte omfattas av massflyktsdirektivet kan du i stället beviljas uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning om du uppfyller villkoren.

Huvudregeln är att uppehållstillstånd ska vara beviljat innan du reser till Sverige, men tillstånd kan i undantagsfall beviljas om det handlar om en stark anknytning och det inte är skäligt att den sökande reser tillbaka till hemlandet och inväntar beslut. Migrationsverket kan inte ge förhandsbesked, men skriver på sin hemsida att det inte kan anses skäligt att återvända till ett land i krig varifrån det sker en massflykt.

Jag har ett återreseförbud till Sverige, kan jag ändå få uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet?

Om du omfattas av massflyktsdirektivet kan det vara ett sådant särskilt skäl som krävs för att upphäva återreseförbudet. Migrationsverket kommer att göra en individuell bedömning i varje enskilt fall.

Om jag har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, vad händer med uppehållstillståndet om jag återvänder till Ukraina?

Ditt uppehållstillstånd i Sverige gäller fortfarande om du återvänder till Ukraina. Om du vill förlänga ditt uppehållstillstånd måste du vara i Sverige. Om du lämnar Sverige har du däremot inte längre rätt till dagersättning och stöd enligt LMA (lagen om mottagande av asylsökande m.fl.)  

 

Stöd oss

Hjälp oss att försvara asylrätten och stå upp för människors rätt till skydd!

Kommentarer

Här hittar du kommentarer och analyser av den migrationspoltiska utvecklingen.

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kontaktar oss och vilket stöd du kan få. 

Share This