Välkommen till Asylrättscentrums Migrationsdag 2022 och fira vårt 30-årsjubileum med oss!

2022-05-10 Aktuellt

Asylrättscentrums Migrationsdag 2022 arrangeras i samarbete med UNHCR och ABF Stockholm.

Den 20 juni 2022 är det dags för Asylrättscentrums Migrationsdag – en dag för möten, diskussioner och kunskapsutbyte kring aktuella migrationsfrågor.

Samma kväll firar Asylrättscentrum 30 år av arbete för rättssäkerhet, asylsökande och flyktingars rättigheter och kunskapsutveckling kring migration. 

Migrationsdagen är en mötesplats för civilsamhälle, myndigheter, forskare, jurister, politiker, media och andra som är intresserade och engagerade i migrationsfrågor. Syftet är att skapa en plats för nya möten och stärkt kunskap, diskussion och utbyten kring migrationsfrågor, och att därigenom bidra till en välinformerad och saklig samhällsdiskussion som sätter migrationsfrågor på dagordningen. Välkommen att delta i hela eller delar av dagen!

Migrationsdagen 2022 äger rum på världsflyktingdagen den 20 juni i ABF Stockholms lokaler på Sveavägen 41 i centrala Stockholm (Sandlersalen, våning 1).

På kvällen tar Asylrättscentrums 30-årsfirande vid på restaurang Cirkeln i ABF-huset på Sveavägen 41 (våning 1). Det kommer att finnas bubbel, alkoholfria alternativ och enklare mingelmat.

Program

14.00 – 14. 20 Välkomstmingel

14.20 – 15.10 Rapport och seminarium: Asylsystemet i Sverige – en lägesbild med avstamp i AIDA-rapporten för Sverige. Asylrättscentrums chefsjurist Martin Nyman presenterar, följt av panelsamtal och frågestund. I panelen deltar bl.a. Rebecca Stern, professor i folkrätt vid Uppsala universitet och Björn Berselius, kammarrättsråd vid Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen.

15.10 – 15.30 Fika och mingel

15.30 – 16.20 Rapport och seminarium: UNHCR presenterar sin senaste rapport Global Trends (in english). Presentationen följs av en frågestund. Rapporten presenteras av Elisabeth Arnsdorf Haslund, Senior Communications Officer, UNHCR Representation for the Nordic and Baltic Countries.

16.20 – 16.40 Fika och mingel

16.40 – 17.30 Rapportsläpp och seminarium: Ukraina, massflyktsdirektivet och Sveriges hantering av dem som flyr kriget. Asylrättscentrums jurist Karl Nilsson presenterar, följt av panelsamtal. I panelsamtalet deltar bl.a. May Ann Ramsay, Senior Expert, DG Home EU-Kommissionen, Sofia Östmark, Departementsråd/enhetschef, Migrationsenheten, Justitiedepartementet och Gisela Thäter, Senior Legal Officer, UNHCR Representation for the Nordic and Baltic Countries.

Ca 18.00 – sent Asylrättscentrums jubileumsmottagning

Programmet uppdateras efter hand som olika talare bekräftas.

Anmälan

Sista dagen att anmäla sig var den 10 juni 2022. En mailbekräftelse har skickats ut till samtliga anmälda. Om du har anmält dig, men inte fått någon bekräftelse, kontakta kurs@sweref.org.

Stöd oss

Hjälp oss att försvara asylrätten och stå upp för människors rätt till skydd!

Kommentarer

Här hittar du kommentarer och analyser av den migrationspoltiska utvecklingen.

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kontaktar oss och vilket stöd du kan få. 

Share This