Välkommen på Asylrättscentrums migrationsdag!

2021-12-14 Aktuellt

Den 27 januari 2022 bjuder Asylrättscentrum in till vår digitala migrationsdag. Dagen består av två pass, ett föreläsningspass och ett strategipass. Föreläsningspasset hålls på förmiddagen och är öppet för allmänheten och strategipasset sker under eftermiddagen och riktar sig till Asylrättscentrums huvudmän och medlemmar. Sista anmälningsdagen är den 24 januari och du anmäler dig genom att fylla i formuläret längst ner på den här sidan.

Vad betyder den nya migrationslagstiftningen?

Under förmiddagen är fokus för mötet kunskapsutveckling. 2021 har inneburit stora förändringar inom migrationslagstiftningen, därför inleds dagen med att vi ger en överblicksbild av den nya lagstiftningen samt vilka slutsatser och konsekvenser vi kan dra av den. Därefter följer tre korta föreläsningar som fokuserar på några av förändringarna.

Upplägg förmiddagen

09.30-10.00         Introduktion och återkoppling från förra migrationsdagen; Vad blev den nya lagstiftningen?
Föreläsare: Generalsekreterare Mårten Löfgren och chefsjurist Martin Nyman

10.10-10.40         Familjeåterförening. Föreläsare: jurist Siri Sandin

10.50-11.20         Den humanitära grunden. Föreläsare: jurist Tomas Alvarsson

11.30-12.00         Säkra ursprungsländer. Föreläsare: jurist Linnea Midtsian

Strategipass för huvudmän och medlemmar

Eftermiddagen handlar om Asylrättscentrums arbete och fokus för de kommande åren. Här får medlemmar och huvudmän möjlighet att ta del av organisationens strategi och påverka arbetet framöver.

Upplägg strategidiskussion

13.00-13.20     Introduktion och återkoppling: Hur ser Asylrättscentrums strategi för 2022–2026 ut?

13.20-13.30      Information om Asylrättscentrums associationsformer idag och dess begränsning.

13.30-14.40      Diskussion i smågrupper kring dagens associationsform och hur den kan förbättras, nya sätt att stödja vår verksamhet samt hur får vi enskilda att stödja oss? Diskussion kring hur vi kan hjälpa fler, hur kan vi hitta vägar att nå fler hjälpsökande samt påverka politik och lagstiftning. Hur kraftsamlar vi inför valet? Inkl 5 min bensträcka.

14.40-15.00      Återkoppling från smågrupper och avslut

Anmälan

Sista dagen att anmäla sig var den 24 januari 2022. Länken till Migrationsdagen har skickats ut till samtliga anmälda under 25/1. Om du har anmält dig, men inte fått någon länk, kontakta kurs@sweref.org.

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This