Vad vi kan hjälpa dig med

2020-03-13 Barnens asylrättscentrum

Vi på Barnens Asylrättscentrum ger juridisk rådgivning och information om asylprocessen både genom telefon och mail. Vi har också en barnmottagning där du kan boka tid för att få träffa en jurist som jobbar på Barnens Asylrättscentrum. Du kan också få hjälp om du fått ett utvisningsbeslut, då kan vi gå igenom dina handlingar och se om det finns något vi kan hjälpa dig med.

Både du som är barn och du som träffar barn i asylprocessen kan höra av dig till oss.

Du kan alltid vända dig till oss om du har några frågor om asylprocessen och vilka regler som gäller. I vissa fall kan vi också ge dig råd om just din ansökan om uppehållstillstånd.

Du kan få information och råd från oss även om du har ett offentligt biträde. Ibland kommer vi ge dig rådet att prata med ditt offentliga biträde först, eftersom ditt offentliga biträde vet mer om din situation och din ansökan om uppehållstillstånd än vad vi gör. Om du inte träffat ditt offentliga biträde eller om du har frågor som du inte får svar på så kan du alltid kontakta oss.

Om du fått beslut om utvisning

Om du har fått ett beslut om utvisning och inte har ett offentligt biträde som kan hjälpa dig kan vi gå igenom dina handlingar för att bedöma om det finns något vi kan hjälpa till med. De handlingar vi behöver läsa är:

  • Protokollet från asylutredningen
  • Offentliga biträdets inlaga (det första ditt offentliga biträde skrev till Migrationsverket efter asylutredningen)
  • Migrationsverkets beslut
  • Överklagandet till migrationsdomstolen
  • Migrationsdomstolens dom
  • Överklagandet till Migrationsöverdomstolen
  • Migrationsöverdomstolens dom
  • Protokoll från återvändandesamtal

Om du vill att Barnens Asylrättscentrum ska gå igenom dina handlingar kan du skicka dem till oss. Det är också bra för oss att veta om det hänt något nytt som rör dig och din situation som Migrationsverket och domstolarna inte vet om eller har prövat tidigare.

Om du eller din gode man inte har dessa handlingar hemma kan de begäras ut från Migrationsverket. Du kan ta hjälp av en förälder eller din gode man när du ska få tag på handlingarna.

Så kommer du i kontakt med oss

Du kan komma i kontakt med oss på flera sätt. Du kan ringa oss på vår telefonrådgivning som är öppen varje torsdag, eller skicka oss ett mail med dina frågor. Du kan också boka en mötestid på vår barnmottagning för att träffa en jurist. Du bokar en tid genom att maila eller ringa till oss. Om du inte vill kontakta oss själv kan du ta hjälp av en viktig vuxen eller en kompis du litar på.

Vi kan tyvärr inte ta emot spontana besök till vårt kontor för att lämna handlingar men det går bra att skicka handlingarna till vår mailadress (barn@sweref.org) eller till vår postadress:

Asylrättscentrum

Taptogatan 6

115 26 Stockholm

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklingspaket som vi erbjuder.

Share This