Vad vi kan hjälpa dig med

2020-03-13 Barnens asylrättscentrum

Vi på Barnens Asylrättscentrum ger juridisk rådgivning och information om asylprocessen till dig som är barn. Ibland kan vi hjälpa dig om du fått ett utvisningsbeslut.

Både du som är barn och du som träffar barn i asylprocessen kan höra av dig till oss.

Du kan alltid skriva till oss om du har frågor om asylprocessen och vilka regler som gäller. I vissa fall kan vi också ge dig råd om just din ansökan om uppehållstillstånd.

Du kan få information och råd från oss även om du har ett offentligt biträde. Ibland kommer vi ge dig rådet att prata med ditt offentliga biträde först, eftersom hen vet mer om din situation och din ansökan om uppehållstillstånd än vad vi gör. Om du inte träffat ditt offentliga biträde eller om du har frågor som du inte får svar på så kan du alltid skriva till oss.

Om du fått beslut om utvisning

Om du har fått ett beslut om utvisning och inte har ett offentligt biträde som kan hjälpa dig kan vi gå igenom dina handlingar för att se om det finns något vi kan hjälpa till med. De handlingar vi behöver läsa är:

  • Migrationsverkets beslut
  • Migrationsdomstolens dom
  • Migrationsöverdomstolens dom

Ibland behöver vi också läsa de här handlingarna:

  • Protokollet från asylutredningen
  • Offentliga biträdets inlaga (det första ditt offentliga biträde skrev till Migrationsverket efter asylutredningen)
  • Överklagandet till migrationsdomstolen
  • Överklagandet till Migrationsöverdomstolen
  • Protokoll från återvändandesamtal

Om du vill att Barnens Asylrättscentrum ska gå igenom dina handlingar kan du maila dem till oss. Det är också bra för oss att veta om det hänt något nytt som rör dig och din situation som Migrationsverket och domstolarna inte vet om eller har prövat tidigare.

Om du eller din gode man inte har dessa handlingar hemma kan de begäras ut från Migrationsverket. Det går också att fråga ditt tidigare offentliga biträde om dem. Du kan ta hjälp av en förälder eller din gode man när du ska få tag på handlingarna.

Så kommer du i kontakt med oss

Just nu är telefonrådgivningen hos Barnens Asylrättscentrum stängd, men du kan maila oss om du har frågor om asylprocessen eller vill ha råd om ditt ärende. Om du är ett barn som skriver till oss kan vi ibland boka ett möte med en jurist så att du får prata om ditt ärende. Allt vårt jobb är gratis för dig.

Du kan skriva till oss på den här mailadressen: barn@sweref.org

Om du är vuxen och har frågor om ett barn eller en barnfamiljs ärende är du välkommen att ringa på vår ordinarie telefonrådgivning. Här hittar du kontaktuppgifterna dit.

Om du inte vill kontakta oss själv kan du ta hjälp av en viktig vuxen eller någon annan du litar på.

Vi kan tyvärr inte ta emot spontana besök till vårt kontor för att lämna handlingar men det går bra att skicka handlingarna till vår mailadress (barn@sweref.org) eller till vår postadress:

Asylrättscentrum
Gustavslundsvägen 141
167 51 Bromma

Stöd oss

Hjälp oss att försvara asylrätten och stå upp för människors rätt till skydd!

Kommentarer

Här hittar du kommentarer och analyser av den migrationspoltiska utvecklingen.

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kontaktar oss och vilket stöd du kan få. 

Share This