Vad vi gör

Asylrättscentrum (tidigare Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar) har sedan 1991 arbetat för en rättssäker och konventionsenlig asylprocess. Vi är en politisk och religiöst obunden organisation och finansieras via våra huvudmän, medlemmar och privata donationer. Vi har 90-konto och följer svensk insamlingskontrolls regler. 

Vårt arbete kan delas upp i insamling av kunskap och analys, praktiskt rådgivning och driva ärenden, kunskapsspridning och påverkan.

Kunskap och analys

Vi samlar kunskap om svensk asylrätt och asylprocessen och förenar aktörer som är verksamma inom migrationsområdet.

I projekt och i det dagliga arbetet samlar vi kunskap om utvecklingen inom migrationsrätten – såväl nationellt som internationellt. Analyserna publiceras på vår hemsida både som rapporter och under chefsjuristen kommenterar. 

Rådgivning och driva ärenden

Vi erbjuder gratis juridisk rådgivning till asylsökande, ombud, gode män, kontaktpersoner och andra berörda via telefon och mail. Vi åtar oss även uppdrag som offentligt biträde och driver som ombud rättsprocesser både nationellt och internationellt. 

Vi har ett särskilt barnperspektiv i vårt arbetet och på Barnens Asylrättscentrum stöttar och hjälper vi barn som sökt asyl i Sverige. Både de barn som sökt tillsammans med och de som sökt utan sin familj. 

Kunskapsspridning och påverkan

En viktig del i arbetet att uppnå en rättssäker asylprocess är att asylsökande förstår hur asylprocessen fungerar och vad som förväntas av dem under själva processen. Därför arbetar vi med att tillgängliggöra information till personer i asylprocessen och publicera den på vår hemsida.

Vi erbjuder även utbildningar för både personer som stöttar asylsökande i sin yrkesroll och de personer som engagerar sig på sin fritid.

En annan viktig del i vårt arbete är påverkansarbetet. Vi är en remissinstans och svarar ofta på remisser och lämnar yttranden på lagförslag och statliga utredningar inom migrationsområdet.

 

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Kontakta oss

Vi ger kostnadsfri juridisk rådgivning över telefon och mail. Här hittar du information om hur du kommer i kontakt med en jurist för rådgivning och vilket stöd du kan få.

Share This