Vad vi gör

Alla människor har rätt till skydd och möjlighet att leva med sin familj. 

Vi på Asylrättscentrum försvarar asylrätten och stärker rättssäkerheten för människor på flykt. Vi finns där för alla som behöver hjälp att tillvarata sin rätt.

I över 30 år har vi stärkt människors rätt till skydd och hjälpt familjer att återförenas. Vi ger gratis juridisk rådgivning till asylsökande, ökar kunskapen om asyl- och migrationsrätt och påverkar den migrationspolitiska utvecklingen.

Vi befinner oss i en osäker tid och aldrig någonsin har så många människor varit på flykt. Samtidigt ser vi hur migrationsrätten utmanas och ett mer restriktivt och komplext regelverk växer fram. Därför behövs vi mer än någonsin.

 

Vi kämpar för att varje beslut ska bli korrekt

Varje år ger vi gratis juridiskt stöd till närmare 10 000 människor som sökt asyl eller annat uppehållstillstånd i Sverige. Med vår rådgivning bidrar vi till att människor kan fatta informerade beslut i sina migrationsprocesser och få bästa möjliga förutsättningar för att kunna ta tillvara sin rätt.

Vi driver enskilda juridiska ärenden efter avslutad asylprocess, så kallade verkställighetshinder, och går ibland in som offentligt biträde eller företräder asylsökande som ombud. Genom så kallad strategisk processföring bidrar vi till att skapa ny praxis och stärka rättssäkerheten för människor på flykt.

 

Vi kan migrationsrätt och hjälper fler att förstå

Hos oss arbetar personer med lång och bred erfarenhet av migrationsrätt. Genom aktuella utbildningar, rapporter och fördjupande analyser tillgängliggör vi frågor inom migrationsrätt för fler. Vi tar fram informationsmaterial på olika språk och möjliggör för människor att lättare förstå migrationsrätten och komplexa regelverk.

Vi ger stöd och sprider kunskap till yrkesverksamma inom asyl- och migrationsområdet och andra personer som på olika sätt kommer i kontakt med asylsökande. Vi har en tät dialog med beslutsfattare och experter på Migrationsverket och andra myndigheter. Vi är UNHCR:s svenska civilsamhällespartner och ingår i flera internationella samarbeten och nätverk.

 

Vi bevakar och påverkar migrationspolitiken

Vi följer den migrationspolitiska utvecklingen och påverkar genom remissvar, möten med beslutsfattare, strategisk processföring och informationsinsatser. Vi uttalar oss ofta i media för att öka kunskapen om migrationspolitikens utveckling, analysera lagförslag eller kommentera särskilda ärenden.

Med ett brett nätverk av experter, beslutsfattare och representanter från civilsamhället, både i Sverige och internationellt, har vi en unik möjlighet att bevaka migrationsrättens utveckling och påverka rättigheterna för flyktingar och människor i migration.

Vi är en politiskt och religiöst obunden organisation som finansieras via våra medlemmar, stödmedlemmar, samarbetspartners och privata donationer. Vi har 90-konto och omfattas av Svensk Insamlingskontroll.

Stötta vårt arbete för människor på flykt och hjälpa oss att försvara asylrätten!

Stöd oss

Hjälp oss att försvara asylrätten och stå upp för alla männsikors rätt till skydd!

Kommentarer

Här hittar du kommentarer och analyser av den migrationspoltiska utvecklingen.

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kontaktar oss och vilket stöd du kan få. 

Share This