Vad kan ni göra innan asylutredningen

2020-03-18 Barnens asylrättscentrum

För att Migrationsverket ska kunna bedöma om din familj ska få uppehållstillstånd i Sverige måste de veta mer om din familjs situation. Därför kallas ni till en asylutredning där ni får träffa Migrationsverket och berätta varför ni söker asyl. Innan ni går till asylutredningen så finns det några saker ni kan tänka på.

En av det viktigaste sakerna ni kan göra är att dina föräldrar funderar över vilken bevisning ni har, eller skulle kunna få fram. Migrationsverket kommer att fråga efter identitetshandlingar eller andra handlingar. Vad har ni haft för handlingar i ditt land? Skulle ni kunna få dem skickade till er? Om ni har flytt hemlandet på grund av en särskild händelse, vet ni om det finns rapporterat i tidningar eller på internet om den händelsen?

Du bör också förbereda dig på att tala om dig själv och din bakgrund och din uppväxt. Du behöver inte prata med Migrationsverket, men det är en rättighet du har. Migrationsverket kommer att vilja veta vem du är och hur din familj ser ut (vilka som ingår i din familj) och var du kommer ifrån. De vill också veta om du har gått i skolan och i sådana fall hur många år. De vill veta hur du mår, och om det finns något som är viktigt för dem att känna till om din hälsa. Sedan kommer de att be dig berätta om det finns något som har hänt dig eller din familj som du vill berätta om.

Anledningen till att Migrationsverket ställer så många frågor till dig, och framförallt till dina föräldrar, är för att de måste få fram all information de behöver för att kunna fatta ett riktigt beslut. Det är viktigt att Migrationsverket och din familjs offentliga biträde talar om för er vad som är viktigt att berätta om, och vad som menas med asylskäl. Om du och din familj inte har fått den informationen, och därför kanske inte berättar om allt, finns det en risk att era asylskäl inte kommer fram.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklingspaket som vi erbjuder.

Share This