Vad innebär Dublinförordningen?

Dublinförordningen bestämmer i vilket land en asylansökan ska prövas. Enligt förordningen ska en person som flyr till Europa söka skydd i det första säkra land som den kommer till. Detta innebär bland annat att om en person har fått visum till, har vissa typer av uppehållstillstånd i, eller ansökt om asyl i ett annat EU-land på vägen till Sverige, kanske personen måste åka tillbaka dit.

Maka/make/sambo samt underåriga ogifta barn utgör familjemedlemmar enligt Dublinförordningen. Om en familjemedlem sedan tidigare fått uppehållstillstånd, eller lämnat in en asylansökan som ännu inte blivit föremål för ett första beslut i sak, ska den medlemsstaten ansvara för asylsökande familjemedlemmar förutsatt att personerna skriftligen begärt detta.

Om flera familjemedlemmar lämnar in asylansökningar samtidigt eller nära varandra i tid ska den medlemsstat som fastställs som ansvarig för flertalet familjemedlemmar ansvara för prövningen av alla familjemedlemmars asylansökningar. Om det finns lika många familjemedlemmar i flera olika länder ska den medlemsstat som har fastställts som ansvarig för prövningen av den äldste familjemedlemmens asylansökan ansvara för prövningen av alla familjemedlemmars asylansökningar.