Vad händer när du blir 18 år?

2020-03-13 Barnens asylrättscentrum

I Sverige räknas du som vuxen när du blir 18 år. Det kallas att bli myndig. För dig som söker asyl i Sverige blir det stora skillnader om du blir 18 år. På den här sidan kan du läsa om vad skillnaderna blir och ladda ner en handbok med stöd och information.

Skillnaden i asylprocessen

Om du blir registrerad som 18 år eller äldre kommer ditt ärende att hanteras som om du är vuxen. Det betyder att du inte har någon god man till ditt stöd. Däremot har du fortfarande kvar ditt offentliga biträde.

Migrationsverket ställer högre krav på vuxna än på barn i asylprocessen. Kraven gäller både vad du kan berätta, men även vad som krävs för att få skydd i Sverige.

Om du får avslag (får ett nej) på din asylansökan och är över 18 år finns det inte längre något krav på att du måste ha ett ordnat mottagande för att du ska kunna återvända till ditt hemland. Det betyder att du kan resa hem utan att det finns någon vuxen som kan ta emot dig och ta hand om dig. 

Klicka här för att läsa mer om skillnaden i asylprocessen.

Skillnader utanför asylprocessen

För dig som kom till Sverige som ensamkommande blir det en stor förändring att bli 18 år. Du kommer inte längre att ha rätt till en God man. Migrationsverket tar över ansvaret för boende till dig.

När du blir 18 år förändras också din rätt till sjukvård. Barn i Sverige har samma rätt till gratis vård. När du blir 18 år och räknas som vuxen ändras det så att du bara har rätt till akut sjukvård, akut tandvård och vård som inte kan vänta. Du har också rätt till preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård, vård vid abort, förlossningsvård och skyddsvård om du har en smittsam sjukdom. Det är de som jobbar på en vårdcentral eller ett sjukhus som beslutar om du ska få vård.

Klicka här för att läsa mer om skillnaderna utanför asylprocessen.

Om du har har blivit åldersuppskriven

Migrationsverket kan ändra din ålder. Om du inte har några identitetshandlingar (pass eller andra papper) som kan bevisa din ålder eller visa att den är trolig, och Migrationsverket tror att du är äldre än vad du sa när du sökte om asyl, då kan handläggaren ändra din ålder. Om du då blir registrerad som 18 år eller äldre kommer ditt ärende på Migrationsverket att behandlas på samma sätt som för vuxna asylsökande.

Klicka här för att läsa mer om åldersuppskrivning.

Att bli 18 år – ladda ner handboken

Den här handboken riktar sig till dig som kom till Sverige som ensamkommande barn, och blir 18 år under asylprocessen. Boken innehåller information som vi tycker att du bör känna till om vad som händer när du blir 18 år. Handboken kan även läsas av andra vuxna i din närhet så att de förstår vad som förändras när du blir 18 år.

Klicka här för att ladda ner handboken.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklingspaket som vi erbjuder.

Share This