Vad händer med lättnaderna i gymnasielagen?

2020-11-30 Aktuellt

Det skrivs mycket i media om förslag som påverkar de personer som fått uppehållstillstånd för att studera på gymnasiet (den så kallade gymnasielagen). Vi får många frågor om vad som gäller nu. I den här texten har vi skrivit vad som gäller för dig som fått uppehållstillstånd genom gymnasielagen och ska söka permanent uppehållstillstånd när du är klar med studierna.

Provanställning och Migrationsverkets rättsliga ställningstagande

Migrationsverket har gått ut med ett nytt rättsligt ställningstagande. Där skriver de att provanställning kan räknas som varaktig anställning, men att Migrationsverket ska utreda och bedöma om just din provanställning kan räknas som varaktig. Det Migrationsverket tittar på är om de tror att den kommer att bli en tillsvidareanställning när tiden för provanställningen går ut. Om Migrationsverket tror att din provanställning blir en tillsvidareanställning ska kravet på varaktighet vara uppfyllt.     

Regeringens förslag till lättnader

För en tid sedan sa regeringen att de ville göra det lättare för personer som fått uppehållstillstånd genom gymnasielagen att få permanent uppehållstillstånd efter sina studier. För många har det varit svårt att hitta ett jobb efter studenten eftersom coronapandemin påverkar arbetsmarknaden och hur många lediga jobb som finns.

Den som fått uppehållstillstånd genom gymnasielagen har efter studenten 6 månader på sig att hitta ett jobb som är minst 2 år. Regeringen föreslog att ändra så att man efter studenten skulle ha 1 år på sig att hitta jobb och att jobbet skulle vara på minst 1 år.

Den 30/11 sa Centerpartiet att de inte stödjer regeringens förslag. Vi får nu många frågor om vad det betyder. Som vi har förstått det blir det svårt att få igenom den här förändringen. Regeringens förslag om att ändra reglerna kommer troligtvis inte att gå igenom. Det kommer fortfarande vara 6 månader att hitta ett jobb och att jobbet ska gälla i minst 2 år.

Förändringarna som kommit med Migrationsverkets rättsliga ställningstagande om provanställningar påverkas inte av det här.  

Ny handbok inom kort

Vi på Asylrättscentrum samarbetar med organisationen Right to play. Snart kommer vi att släppa en handbok som beskriver vad du måste veta om du vill söka permanent uppehållstillstånd efter att du är klar med dina studier. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om vad som gäller dig.

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This