Vad du kan göra innan asylutredningen

2020-03-19 Barnens asylrättscentrum

För att Migrationsverket ska kunna bedöma om du ska få uppehållstillstånd i Sverige måste de veta mer om hur du har haft det. Därför kallas du till en asylutredning där du får träffa Migrationsverket och berätta varför du söker asyl. Innan du träffar Migrationsverket kan det vara bra om du förbereder några saker.

Bevisning

En sak som du kan tänka på är vilken bevisning du har, eller skulle kunna få fram. Migrationsverket kommer att fråga efter identitetshandlingar eller andra handlingar. Identitetshandlingar är papper som visar vem du är. Det kan vara till exempel ett pass, skolbetyg eller annat papper som visar vem du är och var du kommer ifrån. Fundera över vad du har haft för papper som visar att du är du i ditt land? Finns det någon som kan skicka såna papper till dig? Om du har flytt hemlandet på grund av en särskild händelse, vet du om någon har skrivit om det som hände i en tidning eller på internet?

Din berättelse

Du bör också förbereda dig på att tala om dig själv, din bakgrund och din uppväxt. Migrationsverket kommer att vilja veta vem du är och hur din familj ser ut (vilka som ingår) och var du kommer ifrån. De vill också veta om du har gått i skolan och i sådana fall hur många år. De vill veta hur du mår, och om det finns något som är viktigt för dem att veta om ditt hälsotillstånd.

Migrationsverket kommer de att be dig berätta om händelser som har gjort att du tvingats fly från ditt land. De kommer att fråga dig om det finns något som har hänt dig eller din familj som du vill berätta om. Du har kanske sett dina föräldrar bli illa behandlade, och att det gör dig rädd att åka tillbaka. Eller så kan det finnas en risk att du som barn i familjen råkar illa ut på grund av dina föräldrars problem. Men det kan naturligtvis vara så att du som barn har egna skäl att behöva skydd som inte har med dina föräldrar och din familj att göra.

Anledningen till att Migrationsverket ställer så många frågor till dig är för att de måste få fram all information de behöver för att kunna fatta ett riktigt beslut. Det är viktigt att Migrationsverket och ditt offentliga biträde talar om för dig vad som är viktigt att berätta om, och vad som menas med asylskäl. Om du inte har fått den informationen, och därför kanske inte berättar om allt, finns det en risk att dina asylskäl inte kommer fram.

Även om Migrationsverket har stor kunskap om länder, och om landet du kommer ifrån, så är det viktigt att du berättar. Det innebär att även om du tycker att det du riskerar vid ett återvändande är uppenbart, så är det inte säkert att det är det för Migrationsverket. Det är exempelvis inte säkert att Migrationsverket tycker att det är uppenbart att polisen inte skulle hjälpa dig. Du kanske även tycker att Migrationsverket ställer konstiga frågor, eller just frågor som du anser är självklara. Men Migrationsverket kanske antingen inte vet, eller vill att du ska berätta om det. Det är anledningen till att du måste berätta om just din situation, och de risker som finns, så detaljerat som möjligt.

Frågor du kan fundera på inför asylutredningen

Det är viktigt att du funderar på hur du har haft det, för att lättare kunna berätta för Migrationsverket vad som hänt just dig. Här är en lista på några av de frågor som kan vara viktiga att tänka på:

Vem du är och var du kommer ifrån

 • Hur gammal är du? När fick du första gången höra om din ålder och vem berättade det för dig? Hur gammal var du när du började i skolan? Kommer du ihåg någon särskild händelse som du kan koppla till din ålder?
 • Hur ser det ut där du bor? Kan du namnet på några kända platser, till exempel byar, städer, områden, byggnader eller floder?

Familj

 • Vilka ingår i din familj och vilka ingår i din släkt?
 • Var finns din familj? Har ni kontakt? Om ni inte har kontakt, när och varför förlorade ni kontakten?
 • Har du fler släktingar eller andra närstående i ditt hemland? Har ni kontakt idag?

Resväg

 • Hur gick resan till Sverige till? Vilka länder passerade du? Blev du utsatt för något på vägen, till exempel våld eller andra övergrepp?

Asylskäl

 • Är anledningen till att du tvingades fly kopplad till dig personligen, till exempel för att du är barn? Eller för att du är flicka, eller pojke?
 • Om även dina föräldrar har flytt, varför flydde de? Är de problem ni har haft kopplade till att ni tillhör en viss religion, eller att ni tillhör en särskild grupp där ni bor? Kan det vara kopplat till er etnicitet eller nationalitet?
 • Har du utsatts för våld eller övergrepp, eller riskerar du att bli utsatt för våld eller övergrepp om du måste åka hem igen?
 • Vem är det som du är rädd för skulle skada dig?
 • Vad är du rädd för ska hända dig vid ett återvändande?
 • Finns det någon som kan ta emot dig och ta hand om dig om du återvänder?

Vissa saker som du har varit med om kan kännas jättejobbiga att berätta om. Det kan vara så att du blir ledsen, arg, mår dåligt – och skäms. Det är därför så viktigt att de som är dina viktiga vuxna hjälper dig, och ser till att du får förutsättningar att våga och orka berätta. Du kan läsa mer om dina viktiga vuxna här: Dina viktiga vuxna

Vad kan hjälpa dig att orka/våga berätta?

Innan du ska på din asylutredning, fundera över vad som skulle hjälpa dig att orka berätta.  Finns det någon du känner att det är lättare att tala med om svåra och jobbiga saker som skulle kunna vara ett stöd för dig i kontakten med ditt offentliga biträde till exempel? Även om du kanske inte orkar berätta om allt så är det viktigt att du berättar för biträdet eller gode mannen att det finns saker som är jobbiga att berätta, så får de försöka hjälpa dig. Skulle det till exempel vara lättare med en handläggare, eller tolk av visst kön?

Vad förväntar sig Migrationsverket av dig?

Även om Migrationsverket ska anpassa sina frågor efter din ålder, så finns det vissa krav de ställer på dig. De förväntar sig, utifrån din ålder, att du ska kunna berätta om området där du har bott, vilka släktingar du har, vad dina föräldrar arbetade med, och varför du tvingades att lämna din familj och ditt hemland. Det är viktigt att du svarar så detaljerat som du kan. Annars finns en risk att Migrationsverket inte tycker att det är klart att du har bott där du säger att du har bott, eller att du har lämnat vaga uppgifter (otydlig information) om det som hänt dig och din familj som sedan kan komma att påverka trovärdighetsbedömningen.

När Migrationsverket bedömer om en berättelse verkar stämma så tittar de särskilt på om berättelsen är detaljerad, sammanhängande, verkar självupplevd. De tittar också på att olika saker du säger inte säger emot varandra eller mot landinformation som finns om ditt hemland. Vid bedömningen av vad som hänt dig, och även vid bedömningen av om du har gjort sannolikt att du är under 18 år, så kan Migrationsverket ställa krav på att du berättar om, och hur lång tid som passerat mellan vissa händelser. Om du inte vet exakta datum så åtminstone när i tiden vissa saker har hänt. Försök att tänka efter innan asylutredningen när i tiden olika saker hände? Vet du hur gammal du var då? Finns det något som hände i världen eller i ditt liv som du kan koppla till vad som hände dig?

Om Migrationsverket skulle tycka att det kan finnas en risk för dig att åka tillbaka så måste de fundera över om du kan bo någon annanstans i landet tillsammans med din familj, eller om polisen hemma kan hjälpa dig. Din ålder är viktig. Migrationsverket måste vara säkra på att det finns familj som du kan återvända till när du är ett barn, om Migrationsverket fattar ett beslut som innebär att de avslår din ansökan. Läs mer om ordnat mottagande här: När kan du få asyl i Sverige?

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklingspaket som vi erbjuder.

Share This