Vad är ett säkert tredje land?

Ett ”säkert tredje land” är ett annat land, utanför EU, och där den beslutande, i det enskilda fallet, bedömer att den sökande inte skulle komma att utsättas för tillståndsgrundande behandling och inte heller riskerar att sändas till ett land där hen skulle risker att utsättas för en tillståndsgrundande (skyddsgrundande) behandling.

Det kan finnas ursprungsländer som kan komma att betraktas som säkra tredje länder. Med ursprungsland menas det land där den sökande är medborgare eller haft sin normala vistelse.

Medlemsstater i EU kan, utifrån vissa kriterier, få upprätta listor över länder som de bedömer som säkra ursprungsländer. Konsekvensen av att den sökanden bedöms i förhållande till ett ursprungsland som är att betrakta som ett säkert tredje land är att hens ansökan får en snabb och mer schabloniserad hantering.