Vad är en rättssäker migrationspolitik?

2020-04-24 Parlamentariska kommittén

I podden Människor & Migration kommer vi i en rad kortare avsnitt att diskutera och analysera den parlamentariska kommittén som ska utreda Sveriges nya migrationspolitik. I det här avsnittet pratar vi om rättssäkerhet. Vad är en rättssäker migrationspolitik? Hur ser rättssäkerheten ut idag och vad kommer juristerna behöva göra framöver för att säkra rättssäkerheten framöver?

I avsnittet pratar Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad och juristen Sofia Rönnow-Pessah om hur juristens roll förändrats de senaste åren, vikten av förarbeten och Migrationsverkets ökade makt.

Podden finns på Soundcloud, Spotify, iTunes och valfri podcast-app.

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Stöd oss

Hjälp oss att kunna hjälpa fler. Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This