Utvecklingen av EU:s migrationsreform – ur askan i elden för förespråkare av en rättssäker migrationsprocess

2019-05-19 Europaprojektet, Publikationer

Den 26 maj i år är det val till Europaparlamentet. Utgången i valet kommer att få stor påverkan på EU:s migrationspolitik som är i en pågående förändringsfas.

Bara under det senaste året har tonläget förändrats avsevärt och debatten har gått från att diskutera rättssäkerhetsfrågor och fördelningsmekanismer inom EU till att fokusera på avtal med tredje länder, hårdare tag i återvändandeprocessen och förslag som utmanar asylrättens kärna, exempelvis externaliserade asylprocesser i tredje länder.

I de förhandlingar som har ägt rum de senaste åren gällande ett reformerat asylpaket inom EU har förslag med en negativ inverkan för rättssäkerheten och människorättsskyddet i många fall bromsats av Europaparlamentet. Vilka som sitter i Europaparlamentet kommer därför få en stor påverkan på hur EU:s migrationspolitisk formas de närmsta åren.

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar följer inom ramen för vårt Europaprojekt utvecklingen inom EU på migrationsområdet. Det gemensamma europeiska asylsystemet (Common European Asylum System – nedan förkortat CEAS) består av ett antal rättsakter som medlemsstaterna måste beakta i sina nationella migrationsprocesser. Följ länken för att läsa en genomgång av vad förslagen på ett reformerat ”CEAS-paket” innebär, det senaste årets utveckling på migrationsområdet inom EU, och en framåtblick.

Ladda ner och läs analysen.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This