Utbildningar

Asylrättscentrums jurister har erfarenhet av att arbeta med migrationsrätt på Migrationsverket, advokatbyråer, ideella organisationer och domstol. De driver ärenden både nationellt och internationellt, samt har följt utvecklingen inom migrationsrätten i Sverige och Europa. Våra jurister har även stor erfarenhet av att föreläsa och utbilda för både andra jurister och personer som är verksamma frivilligorganisationer och religiösa samfund. Genom att boka utbildning av oss får ni ta del av juristernas expertkunskap på ett tillgängligt sätt. 

Vi erbjuder utbildningar inom migrationsrätt för personer med varierande förkunskaper på området. Utbildningarna finns inom flera ämnen och riktar sig både till juridiska ombud, offentliga biträden, kommunalt anställda, anställda inom sjukvården samt för verksamma i frivilligorganisationer och kyrkor. På den här sidan kan du läsa mer om de utbildningar vi erbjudar och se framtida utbildningstillfällen. Alla utbildningar anpassas efter din organisations behov och kunskapsnivå.   

Kommande utbildningar

Våra utbildningar

Det finns inga kommande evenemang just nu.
Asyl

Föreläsningen ger deltagaren en överblick av vad som hänt inom asylrätten de senaste åren. Vi går igenom vad asyl är för något och hur asylprocessen går till. Deltagarna får även lära sig om familjeåterförening, spårbyte och verkställighetshinder.

Arbetstillstånd och spårbyte

Föreläsningen går igenom kraven som ställs på både den arbetssökande och arbetsgivaren för att arbetstillståndet ska godkännas. Föreläsningen lyfter även spårbyte och kraven för detta. Vad innebär AT-UND, när ska ansökan om spårbyte lämnas in och hur ska arbetsvillkoren se ut?

Barn i asylprocessen

Föreläsningen har ett särskilt barnfokus och går igenom hur asylprocessen ser ut för barn. Deltagarna får lära sig mer om ensamkommande barns rättigheter och vilket stöd de kan få under asylprocessen. Vi går även igenom medicinska åldersbedömningar och tar upp de särskilda asylskäl som barn kan ha.

Det praktiska arbetet med asylärenden
Föreläsningen ger fördjupade praktiska kunskaper i frågor om asylprocessen och vad som sker efter. Vi går igenom processordningen från början till slut och information om vad du som kontaktperson kan tänka på och bör känna till om processen. Du får en bättre bild av vad som väntar den asylsökande i processens olika delar.
Dublinförordningen
Föreläsningen ger fördjupade kunskaper i frågor om tillämpningen av Dublinförordningen. Vi går igenom och analyserar regelverk och process. Deltagarna får en fördjupad kunskap om vad som styr vilket land som ska pröva en asylansökan, överklagan av beslut, samt de tidsgränser som gäller.
Familjeåterförening
Föreläsning om regelverk och processen kring familjeåterförening. Deltagarna får en fördjupad kunskap om vem som har rätt till familjeåterförening, hur ansökningsprocessen går till och hur försörjningskraven ser ut.
Fråga en jurist

Föreläsningstillfälle som styrs av deltagarnas frågor. Många organisationer som arbetar med migration har flera olika typer av frågor de behöver hjälp med. Under den här föreläsningen får deltagarnas egna kunskapsbehov styra och juristen anpassar innehållet efter deltagarna. 

Gymnasielagen
Föreläsning om regelverk och processen som rör gymnasiestudier i den tidsbegränsade utlänningslagen, den så kallade nya gymnasielagen. Bland annat vilka som omfattas av bestämmelserna, hur de generella kraven ser ut och vad det innebär. Vi går bland annat igenom vad aktivt deltagande innebär och hur kraven ser ut efter avslutade studier.
HBTQ
Föreläsning ger en fördjupad förståelse för HBTQ som skyddsskäl. Vi går igenom definitionsfrågor, analys av rättskällor samt genomgång av bevisfrågor.
Hälsa och vård i asylprocessen
Föreläsningen fokuserar på rätten till vård för asylsökande och papperslösa och vad en persons hälsotillstånd kan ha för betydelse i asylprocessen. Deltagarna får lära sig mer om vård som inte kan anstå och uppehållstillstånd på särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter.
Kvinnor i asylprocessen

Föreläsningen fokuserar på kvinnors specifika asylskäl och lyfter de hinder som asylsökande kvinnor och flickor kan möta under asylprocessen. Utbildningen behandlar både de hinder som kan uppstå utredning och flyktingskapsbedömning, samt hur dessa kan överbryggas.

Migrationspolitisk uppdatering

I den här föreläsningen går Asylrättscentrums jurist igenom juridiken i de migrationspolitiska förslagen. Föreläsningen fokuserar på konsekvenserna av förslagen och hur de påverkar rättssäkerheten i asylrpocessen. 

Religion som grund
Föreläsningen ger fördjupade kunskaper i religion som grund för skyddsskäl. Vi går igenom definitionsfrågor, analys av rättskällor samt genomgång av bevisfrågor.
Sjukvård för asylsökande och papperslösa
Föreläsningen ger fördjupade kunskaper i frågor om vård för asylsökande och papperslösa. Vi går igenom lagstiftningen och information om bland annat rättigheter vid uppsökande av vård, sjukvårdspersonals förhållningsregler och intygsskrivande.
Tortyr
Föreläsningen ger fördjupade kunskaper i asylutredning av personer som har utsatts för tortyr. Vi går igenom definitionsfrågor, analys av rättskällor samt genomgång av tortyrskadeutredningar.
Verkställighetshinder
Föreläsningen ger fördjupade kunskaper i frågor som rör praktiska och medicinska verkställighetshinder enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen samt förutsättningarna för en ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen. Vi går bland annat igenom vad som menas med nya omständigheter och giltig ursäkt.
Återvändande
Föreläsningen ger fördjupade kunskaper i frågor om återvändande. Vi går igenom processordningen och lägger särskild tonvikt på rättigheter och skyldigheter den sökande har vid ett avslag.

Boka en utbildning

Alla våra föreläsningar och utbildningar kan anpassas efter din organisations behov. Vill ni ha en bredare förståelse för frågorna kan ett längre utbildningstillfälle kombineras med en  workshop. Kontakta oss gärna för att begära en offert och diskutera det bästa upplägget för din organisation.

Share This