Utbildningar

Vi erbjuder utbildningar inom migrationsrätt för personer med varierande förkunskaper på området. Utbildningarna finns inom flera ämnen och riktar sig både till juridiska ombud, offentliga biträden, kommunalt anställda, anställda inom sjukvården samt för verksamma i frivilligorganisationer och kyrkor. Läs mer om vad som ingår i våra introduktionsföreläsningar, fördjupningsföreläsningar, kompetensutvecklingspaket om vuxna och kompetensutvecklingspaket om barn.  

Introduktionsföreläsningar

Introduktionsföreläsningarna ger en grundläggande kunskap om asylprocessen och de olika grunderna för att beviljas uppehållstillstånd samt verkställighetshinder och familje-återförening. Inga förkunskaper krävs.
Tidsåtgången är 2,5-3 timmar.

Asyl: en introduktion

Introduktionsföreläsningen ger deltagaren en överblick av vad som hänt inom asylrätten de senaste åren. Vi går igenom vad asyl är för något och hur asylprocessen går till. Under föreläsningen går vi ägen igenom familjeåterförening, spårbyte och verkställighetshinder.

Asyl: en introduktion med fokus på barn

Samma som ovan med ett särskilt barnfokus genom föreläsningen, t.ex. beskriver att ett ensamkommande barn får en god man när hen söker asyl, går igenom medicinska åldersbedömningar och tar upp särskilda asylskäl som barn kan ha. (Den här finns med på listan över de utbildningar vi skulle behöva uppdatera, t.ex. genom att lägga till info om gymnasielagen, iaf den del som handlar om barn och inte personer över 18 år och lägga till en sida om barnkonventionen)

Asyl: en introduktion med fokus på det medicinska perspektivet

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Fördjupningsföreläsningar

Fördjupningsföreläsningarna syftar till att ge mer djupgående kunskaper inom nedanstående specialistområden. Kursen förutsätter förkunskaper om processordningens olika moment såsom ett besluts överklagbarhet och frågan om verkställighetshinder.
Tidsåtgången är 1,5-2 timmar.

Sjukvård för asylsökande och papperslösa

Föreläsningen syftar till att ge fördjupade kunskaper i frågor om sjukvård. Föreläsningen omfattar en genomgång av lagstiftningen och information om bland annat rättigheter vid uppsökande av vård, sjukvårdspersonals förhållningsregler och intygsskrivande

Ett stöd i det praktiska arbetet med asylärenden

Föreläsningen syftar till att ge fördjupade praktiska kunskaper i frågor om asylprocessen och vad som sker efter. Föreläsningen omfattar genomgång av processordningen från början till slut och information om vad du som kontaktperson kan tänka på och bör känna till om processen.

Återvändande

Föreläsningen syftar till att ge fördjupade kunskaper i frågor om återvändande. Föreläsningen omfattar genomgång av processordningen och information om bland annat rättigheter och skyldigheter den sökande har vid ett avslag.

Gymnasielagen

Föreläsningen syftar till att ge fördjupade kunskaper i frågor som rör gymnasiestudier i den tidsbegränsade utlänningslagen. Bland annat vilka som omfattas av bestämmelserna, hur de generella kraven ser ut och vad det innebär.

Verkställighetshinder

Föreläsningen syftar till att ge fördjupade kunskaper i frågor som rör praktiska och medicinska verkställighetshinder enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen samt förutsättningarna för en ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen.

Barn i asylprocessen

Föreläsningen syftar till att ge fördjupade kunskaper i barns rättigheter under asylprocessen såsom åldersbedömningar samt utredning med barn och bedömningar av barns asylberättelser.

Tortyr

Föreläsningen syftar till att ge fördjupade kunskaper i asylutredning av personer som har utsatts för tortyr. Föreläsningen omfattar definitionsfrågor, analys av rättskällor samt genomgång av tortyrskadeutredningar.

Religion som grund

Föreläsningen syftar till att ge fördjupade kunskaper i religion som grund för skyddsskäl. Föreläsningen omfattar definitionsfrågor, analys av rättskällor samt genomgång av bevisfrågor.

HBTQ

Föreläsningen syftar till att ge fördjupade kunskaper i HBTQ-frågor som grund för skyddsskäl. Föreläsningen omfattar definitionsfrågor, analys av rättskällor samt genomgång av bevisfrågor.

Dublinförordningen

Föreläsningen syftar till att ge fördjupade kunskaper i frågor beträffande tillämpningen av Dublinförordningen. Föreläsningen omfattar genomgång och analys av regelverk och process.

Familjeåterförening

Föreläsningen syftar till att ge fördjupade kunskaper i frågor om familjeåterförening. Föreläsningen omfattar genomgång och analys av regelverk och process.

Kompetensutvecklingspaketet: Asylprocessen i sin helhet

Syftet med kursen är att skapa förståelse för hur asylprocessen är uppbyggd för vuxna asylsökande och vad det innebär att vara asylsökande och papperslös i Sverige, samt att befinna sig i återvändande-processen. Målet med kursen är att deltagarna efter ska få ökad möjlighet att på ett meningsfullt sätt stötta människor i asylprocessen och kunna vara trygga i de råd en ger i kontakten med asylsökande.


I kursen ingår tre föreläsningstillfällen á fyra timmar.

Föreläsningstillfälle 1: Asylprocessen i Sverige

Under detta föreläsningstillfälle får deltagarna en grundläggande genomgång av vad asyl innebär, hur asylprocessen är uppbyggd och vad som kan förberedas innan asylutredningen. Utöver detta får deltagarna även kunskap om vad som krävs för att beviljas asyl i Sverige och vad det innebär att beviljas ett uppehållstillstånd. Dessutom ges en introduktion till möjligheten att återförenas med familjemedlemmar samt när ett uppehållstillstånd enligt gymnasielagen kan beviljas.

Föreläsningstillfälle 2: Papperslös i Sverige

Under detta föreläsningstillfälle får deltagarna inblick i vad det innebär att leva med ett gällande utvisningsbeslut i Sverige. Föreläsningen fokuserar på utvisningsbeslutets betydelse och vad som händer rent praktiskt efter att den sökandes beslut inte längre kan överklagas, såsom när ett återreseförbud kan meddelas och när en person får ställas under uppsikt eller tas i förvar. Föreläsningen behandlar även frågor som rätt till bistånd, boende, sjukvård och skola efter ett utvisningsbeslut. Dessutom görs en genomgång av regelverket kring verkställighetshinder och vad en sådan anmälan bör innehålla.

Föreläsningstillfälle 3: Återvändande

Under detta föreläsningstillfälle får deltagarna information om hur återvändandeprocessen går till i praktiken. Viktiga frågor som behandlas är bland annat återvändandesamtalens syfte och utförande, den sökandes ansvar i återvändandeprocessen kontra Migrationsverkets, vad återtagandeavtal kan innebära samt vad konsekvenserna kan bli om den sökande inte samarbetar för att återvända. Dessutom kommer deltagarna få ta del av information om vilket stöd den sökande kan få vid ett återvändande samt vilka faktorer som påverkar möjligheten att beviljas uppehållstillstånd efter att utvisningsbeslutet har preskriberats och den sökande kan ansöka om asyl på nytt. Avslutningsvis går vi under detta föreläsningstillfälle igenom hur och när Asylrättscentrum kan vara till stöd eller agera i ett ärende.

Kompetensutvecklingspaketet: Barns asylprocess i sin helhet

Syftet med kursen är att skapa förståelse för hur asylprocessen är uppbyggd för barn som söker asyl. Kursen går även igenom vad det innebär att vara barn som är asylsökande eller papperslös i Sverige, samt hur det är attbefinna sig i återvändandeprocessen. Målet med kursen är att deltagarna efter ska få ökad möjlighet att på ett meningsfullt sätt stötta barn i asylprocessen och kunna vara trygga i de råd en ger i kontakten med asylsökande.


I kursen ingår tre föreläsningstillfällen á fyra timmar.

Föreläsningstillfälle 1: Asylprocessen i Sverige

Under detta föreläsningstillfälle får deltagarna en grundläggande genomgång av vad asyl innebär, hur asylprocessen är uppbyggd för barn och vad som kan förberedas innan asylutredningen. Utöver detta får deltagarna även kunskap om vad som krävs för att beviljas asyl i Sverige och vad det innebär att beviljas ett uppehållstillstånd. Dessutom ges en introduktion till möjligheten att återförenas med familjemedlemmar samt när ett uppehållstillstånd enligt gymnasielagen kan beviljas.

Föreläsningstillfälle 2: Papperslös i Sverige

Under detta föreläsningstillfälle får deltagarna inblick i vad det innebär att vara barn och leva med ett gällande utvisningsbeslut i Sverige. Föreläsningen fokuserar på utvisningsbeslutets betydelse och vad som händer rent praktiskt efter att den sökandes beslut inte längre kan överklagas, såsom när ett återreseförbud kan meddelas och när en person får ställas under uppsikt eller tas i förvar. Föreläsningen behandlar även frågor som rätt till bistånd, boende, sjukvård och skola efter ett utvisningsbeslut. Dessutom görs en genomgång av regelverket kring verkställighetshinder och vad en sådan anmälan bör innehålla.

Föreläsningstillfälle 3: Återvändande

Under detta föreläsningstillfälle får deltagarna information om hur återvändandeprocessen går till i praktiken. Viktiga frågor som behandlas är bland annat återvändandesamtalens syfte och utförande, den sökandes ansvar i återvändandeprocessen kontra Migrationsverkets, vad återtagandeavtal kan innebära samt vad konsekvenserna kan bli om den sökande inte samarbetar för att återvända. Vi går även igenom vad ordnat mottagande innebär.

Deltagarna kommer även att få ta del av information om vilket stöd den sökande kan få vid ett återvändande samt vilka faktorer som påverkar möjligheten att beviljas uppehållstillstånd efter att utvisningsbeslutet har preskriberats och den sökande kan ansöka om asyl på nytt. Avslutningsvis går vi under detta föreläsningstillfälle igenom hur och när Asylrättscentrum kan vara till stöd eller agera i ett ärende.

Boka en utbildning

Alla våra föreläsningar och utbildningar kan anpassas efter din organisations behov. Vill ni ha en bredare förståelse för frågorna kan ett längre utbildningstillfälle kombineras med en  workshop. Kontakta oss gärna för att begära en offert och diskutera det bästa upplägget för din organisation.