Upphörande – när skyddsbehovet tar slut

2021-06-15 Aktuellt

Vad händer när det blir fred i ett tidigare krigsdrabbat område och samhällen åter kan byggas upp? Hur påverkar det de personer som flytt och fått asyl i ett annat land?

I det här avsnittet pratar vi om upphörande av skyddsbehov och vad som händer om Migrationsverket bedömer att en person inte längre behöver Sveriges skydd. Asylrättscentrums jurister Sara Jonsson och Linnea Midtsian reder ut skillnaden mellan skyddsstatus, uppehållstillstånd och vad det egentligen är som upphör när skyddsbehovet tagit slut. De går igenom de olika grunderna för upphörande och hur individen själv kan påverka i processen.

Det är ett samtal om vad som händer när det blir fred i Syrien, och hur frågan om upphörande kommer att utvecklas när Sverige med största sannolikhet kommer att ha tillfälliga uppehållstillstånd som norm och krav för permanenta uppehållstillstånd. Dessutom pratar de om den Vad händer när skyddsbehovet tar slut? rapporten om upphörande som Sara Jonsson har skrivit. Där granskar hon Migrationsverkets beslut om upphörande, hur myndigheten motiverar besluten och varför de spretar.

Podden produceras och programleds av Asylrättscentrums kommunikationsansvarige Maja Dahl.

Podden finns på SoundcloudSpotifyiTunes och valfri podcast-app.

Länkar:

Vad händer när skyddsbehovet tar slut? – Rapport om upphörande och granskning av Migrationsverkets bedömningar.
Var går Europas gränser? – Rapporten som jämför fyra europeiska länders lagstiftning och tillämpning.

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This