Uppehållstillstånd på grund av studier

2020-03-21 Asylinfo

Om du ska studera på ett universitet eller en högskola i Sverige under längre tid än tre månader måste du ha ett uppehållstillstånd. För studier som varar kortare tid än tre månader behöver medborgare i vissa länder även ha visum. Huvudregeln är att uppehållstillståndet ska sökas och beviljas innan inresan till Sverige. Dina familjemedlemmar kan få uppehållstillstånd för samma tid som dig. Även deras ansökan ska ges in och beviljas innan ni reser till Sverige.

För att få uppehållstillstånd på grund av studier på universitet eller högskola ska du ha ett giltigt pass och vara antagen till heltidsstudier på ett program eller kurser som inte bedrivs på distans. Om en studieavgift är ett uppställt krav för utbildningen anses du inte vara antagen förrän studieavgiften är betald.

Du måste även visa att du kan försörja dig under hela din planerade studietid. Om din familj följer med dig så måste du även kunna visa att du kan försörja dem.  Att du kan försörja dig och eventuellt din familj kan du behöva visa genom egna banktillgångar, stipendium eller liknande.

Om du ska studera kortare tid än ett år blir du inte folkbokförd i Sverige och har då inte rätt till sociala förmåner. Detta innebär bland annat att om du inte är försäkrad via lärosätet, måste du själv teckna en heltäckande sjukförsäkring för den tid du ska vara i Sverige. Försäkringen ska minst täcka kostnader för läkarvård och sjukhusvistelse men även kostnader för hemtransport av medicinska skäl. Närmare information om aktuella beloppsgränser m.m hittar du på Migrationsverkets hemsida: Studera i Sverige

Liknande regler gäller dig som ska studera på gymnasium eller folkhögskola och som inte i samband med ansökan har sökt skydd i Sverige. Om du har sökt skydd i Sverige och studerar på gymnasiet kan du läsa mer om vad som gäller här.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder. 

Share This