Familjeåterförening

2020-03-21 Asylinfo

Här finns information för dig som vill återförenas med din familj i Sverige. Vi går igenom vilka som får återförenas och de krav som ställs.

I vissa texter som handlar om familjeåterförening så kan det stå uppehållstillstånd på grund av anknytning. Det är beskrivningen av typen av uppehållstillståndet. Det kan också vara bra att känna till ordet anknytningsperson. Det är den personen som är i Sverige och som personen utanför Sverige ansöker om att få återförenas med.

Vilka får återförenas?

För att du ska få återförenas med din familj ställs vissa krav på dig och det finns vissa regler för vem du får återförenas med. För att du ska få ta hit din familj måste du antingen vara svensk medborgare, ha permanent uppehållstillstånd, eller ha ett tidsbegränsat uppehållstillstånd med goda möjligheter (välgrundade utsikter) att beviljas uppehållstillstånd under en längre tid.Om du har tidsbegränsat uppehållstillstånd krävs också att ert förhållande var etablerat redan före din ankomst till Sverige.

De som får återförenas i Sverige är gifta par, par som bott tillsammans, par som har ett registrerat partnerskap, och föräldrar och barn. Barnet måste vara under 18 år när ansökan lämnas in. Om bara ena föräldern bor i Sverige och den andre föräldern inte ska följa med krävs ett godkännande att barnet flyttar till Sverige.

Par som inte kunnat leva tillsammans eller gifta sig i hemlandet, men planerar att gifta sig eller bli sambos kan också få återförenas i Sverige. Men det krävs att förhållandet var etablerat redan före din ankomst till Sverige.

Barn över 18 år

Andra familjemedlemmar, som exempelvis egna barn som är över 18 år, kan i vissa situationer ha rätt till uppehållstillstånd. Då krävs att det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan er eller andra synnerliga skäl. Ett särskilt beroendeförhållande förutsätter att ni ska ha bott med varandra omedelbart innan du kom till Sverige och det är viktigt att ansökan om uppehållstillstånd på anknytning lämnas in så fort som möjligt efter att du som befinner dig i Sverige fick uppehållstillstånd.

Om du är ensamkommande barn har du rätt att återförenas med dina föräldrar.  Läs mer om detta under Familjeåterförening.

Längden på uppehållstillståndet

Om du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd så får din familj tidsbegränsat uppehållstillstånd i två år. Om du har tidsbegränsat uppehållstillstånd så kommer din familj att få ett tidsbegränsat tillstånd för samma period ditt tillstånd är giltigt. Tillstånden kan förlängas. För att få permanent uppehållstillstånd krävs att den sökande har haft tillfälligt tillstånd i minst tre år och kan försörja sig. Barn måste inte försörja sig.

Krav på försörjning och bostad

För att din familj ska kunna beviljas ett uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig måste du uppfylla vissa krav på försörjning och bostad. Bland annat ska du ha en viss inkomst, beroende av hur många som ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till.

Din bostad måste vara av tillräcklig storlek och standard. Bostaden måste minst ha ett rum med kök eller kokvrå och om barn ska bo där ska det finnas ett sovrum. Två barn kan dela på ett sovrum. Det är tillåtet att hyra bostaden i andra hand om uthyrningen är godkänd av hyresvärd, bostadsrättsförening eller hyresnämnd. Bostaden ska kunna användas från det att dina familjemedlemmar kommer till Sverige.

Undantag från försörjnings- och bostadskravet

Det finns flera undantag från försörjnings- och bostadskravet.

  • om du är ett barn under 18 år, eller
  • om du har fått uppehållstillstånd och status som flykting eller alternativt skyddsbehövande och din familj ansöker om anknytning till dig inom tre månader från att du beviljades ditt uppehållstillstånd/status, eller
  • om du är svensk medborgare och ert förhållande är väl etablerat, eller
  • om det finns särskilda skäl. Det kan till exempel handla om du är pensionär eller inte kan arbeta på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

Det finns inte heller något försörjningskrav när din familj ansöker om att förlänga sina uppehållstillstånd.

Förlängning av uppehållstillstånd på grund av anknytning

Om du har fått ett tillfälligt uppehållstillstånd på anknytning till någon i din familj i Sverige så kan ditt uppehållstillstånd förlängas. Då krävs att den person som är din anknytning fortfarande har uppehållstillstånd.

Om förhållandet tar slut

Om förhållandet mellan dig och din make/maka/partner har tagit slut under tiden i Sverige är huvudregeln att den av er som fick uppehållstillstånd på grund av anknytning inte får förlängt uppehållstillstånd, men det finns undantagsfall. Om din maka/make/partner endast har tillfälligt uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen finns inga undantagsfall.

Du kan få ett fortsatt tillstånd i Sverige på grund av annan anknytning till Sverige. Anknytningen kan till exempel vara till en ny partner, till ditt barn som är svensk medborgare eller har ett uppehållstillstånd i Sverige, eller till den svenska arbetsmarknaden om du har ett arbete.

Om du utsatts för våld

Du kan också få ett fortsatt tillstånd i Sverige om ditt förhållande har tagit slut för att du eller ditt barn har utsatts för våld eller för annan allvarlig kränkning av din partner. Det ställs krav på att förhållandet ska ha varit seriöst och inte helt kortvarigt. Migrationsverket kommer att göra en individuell bedömning i ditt ärende. Du kan läsa mer om detta under avsnittet Våld i nära relation.

Det är även möjligt att få ett fortsatt tillstånd av andra skäl så som exempelvis om du genom att tvingas återvända till ditt hemland skulle riskera att bli socialt utstött, om du är svårt sjuk eller allvarligt handikappad.

Om du har asylskäl kan du ansöka om asyl och få uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande.

Informationen är uppdaterad med hänsyn till lagändringar från den 20 juli 2021.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder. 

Share This