Uppehållstillstånd på grund av anknytning

2020-03-21 Asylinfo

Om du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd

Om du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd har du rätt att återförenas med din make, maka, sambo eller registrerade partner i Sverige.  Om ni planerar att gifta er eller bli sambo kan din partner också få uppehållstillstånd i Sverige. Dina barn har rätt att återförenas med dig i Sverige, men då måste den andre föräldern också flytta till Sverige eller godkänna att barnen flyttar till dig.

Andra familjemedlemmar, som exempelvis egna barn som är över 18 år, kan i vissa situationer ha rätt till uppehållstillstånd. Då krävs att det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan er eller andra synnerliga skäl. Särskilt beroendeförhållande förutsätter att ni ska ha bott med varandra omedelbart innan du kom till Sverige och det är viktigt att ansökan om uppehållstillstånd på anknytning lämnas in så fort som möjligt efter att du som befinner dig i Sverige fick uppehållstillstånd.

Du måste kunna försörja den eller dem i din familj som ska flytta till Sverige, men i vissa situationer ställs inte krav på försörjning. Läs mer om detta längre ner i denna text under rubriken Krav på försörjning och bostad.

Om du är ensamkommande barn har du rätt att återförenas med dina föräldrar.  Läs mer om detta under Familjeåterförening.

Om du har tillfälligt uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande

Om du har fått tillfälligt uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen (som började gälla den 20 juli 2016) med status som flykting eller alternativt skyddsbehövande kan din make/maka, registrerade partner eller sambo och barn som är under 18 år få uppehållstillstånd på anknytning till dig. Din familj får uppehållstillstånd för samma tid som ditt tillstånd gäller. För att din familj ska få uppehållstillstånd krävs att det är troligt att du i framtiden kommer att beviljas permanent uppehållstillstånd.

Andra familjemedlemmar kan bara få återförenas med dig om det skulle strida mot en internationell konvention, så som Europakonventionen, att inte ge dina familjemedlemmar ett uppehållstillstånd. Det går inte att säga exakt vad som krävs för att det ska anses strida mot en konvention att inte ge familjemedlemmarna uppehållstillstånd. Det krävs åtminstone att ni måste kunna visa på särskilda omständigheter som gör det mycket svårt för er att klara er utan varandra.

Du måste kunna försörja den eller dem i din familj som ska flytta till Sverige. I vissa situationer ställs inte krav på försörjning. Läs mer om detta längre ner i denna text under rubriken Krav på försörjning och bostad.

Om du är ensamkommande barn har du rätt att återförenas med dina föräldrar.  Läs mer om detta under Familjeåterförening.

Krav på försörjning och bostad

För att din familj ska kunna beviljas ett uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig måste du uppfylla vissa krav på försörjning och bostad. Bland annat ska du ha en viss inkomst, beroende av hur många som ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till. Vidare ska bostaden vara av tillräcklig storlek och standard – minst ett rum med kök eller kokvrå och om barn ska bo där ska det finnas ett sovrum. Två barn kan dela på ett sovrum.  Det är tillåtet att hyra bostaden i andra hand om uthyrningen är godkänd av hyresvärd, bostadsrättsförening eller hyresnämnd. Bostaden ska kunna användas från det att dina familjemedlemmar kommer till Sverige.

Om ni ansökte om familjeåterförening innan den 20 juli 2016 eller tidigare gäller ett lägre krav på försörjning. Då behöver du endast visa att du kan försörja dig själv och att du har en bostad av tillräcklig storlek och standard för alla att bo i.

Undantag från försörjnings- och bostadskravet

Du är undantagen från försörjnings- och bostadskravet om du är ett barn under 18 år, om du och den sökande har ett gemensamt barn i Sverige, om din familj ansöker om att förlänga sitt tillstånd, eller om din familj ansöker om anknytning till dig inom tre månader från att du beviljades ditt uppehållstillstånd. Om du ansökte om asyl efter den 24 november 2015 och har fått ett tillfälligt uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande så är du också undantagen från försörjnings- och bostadskravet, om din familj ansöker före den 19 oktober 2019.

Förlängning av uppehållstillstånd

Om du har fått ett tillfälligt uppehållstillstånd på anknytning till någon i din familj i Sverige så kan ditt uppehållstillstånd förlängas. Då krävs att den person som är din anknytning fortfarande har uppehållstillstånd.

Om förhållandet mellan dig och din make/maka/partner har tagit slut under tiden i Sverige är huvudregeln att du inte får förlängt uppehållstillstånd, men det finns undantagsfall. Om din maka/make/partner endast har tillfälligt uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen finns inga undantagsfall.

Du kan få ett fortsatt tillstånd i Sverige på grund av annan anknytning till Sverige. Anknytningen kan till exempel vara till en ny partner, till ditt barn som är svensk medborgare eller har ett uppehållstillstånd i Sverige, eller till den svenska arbetsmarknaden om du har ett arbete.

Du kan också få ett fortsatt tillstånd i Sverige om ditt förhållande har tagit slut för att du eller ditt barn har utsatts för våld eller för annan allvarlig kränkning av din partner. Det uppställs krav på att förhållandet ska ha varit seriöst och inte helt kortvarigt. Migrationsverket kommer att göra en individuell bedömning i ditt ärende. Du kan läsa mer om detta under avsnittet Våld i nära relation.

Det är även möjligt att få ett fortsatt tillstånd av andra skäl så som exempelvis om du genom att tvingas återvända till ditt hemland skulle riskera att bli socialt utstött, om du är svårt sjuk eller allvarligt handikappad.

Om du har asylskäl kan du ansöka om asyl och få uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande.

Informationen är uppdaterad med hänsyn till lagändringar från den 20 juli 2019.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder. 

Share This