Uppehållstillstånd och vaccin

2021-02-12 Aktuellt, Migrationspolitiska kommentarer, Parlamentariska kommittén

Innan remisstiden för betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik gått ut skickades kompletterande förslag ut på remiss. Förslagen har följts av en het migrationspolitisk debatt och frågan om regeringskris och nyval har lyfts. Men vad innebär förslagen och vad handlar debatten om?

I det här avsnittet av Människor & Migration reder Asylrättscentrums jurist Sofia Rönnow Pessah och kommunikationsansvariga Maja Dahl ut turerna runt förslagen. Innebär kompletteringarna att de som fått uppehållstillstånd genom den så kallade gymnasielagen får en ny möjlighet till uppehållstillstånd? Vilka omfattas av särskilt ömmande skäl för vuxna? Varför har förslagen lett till en diskussion om regeringskris?

I avsnittet gör även juristen Tomas Alvarsson podd-debut och reder ut de socialjuridiska delarna av förslagen. Dessutom hjälper Tomas oss att förstå turerna runt Folkhälsomyndighetens vaccinationsprioritering och frågan om papperslösas rätt till vaccin.

I avsnittet pratar vi om svårigheten att nå ut med information om covid, vaccin och rätten till vård till människor som lever papperslöst i Sverige. Asylrättscentrum har samlat viktig information här.

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This