En tolk hjälper till att översätta när personer pratar olika språk. En tolk sitter till exempel alltid med när du träffar Migrationsverket, för att ni ska förstå varandra.

Vid alla samtal hos Migrationsverket finns en tolk som översätter allt som sägs under samtalet. Tolken är inte anställd av Migrationsverket utan finns i rummet bara för att du och handläggaren ska kunna förstå varandra trots att ni talar olika språk. Tolken har tystnadsplikt och får inte berätta för någon annan vad du har berättat under samtal hos Migrationsverket.  Det är mycket viktigt att du säger till om du inte förstår tolken vid möten hos Migrationsverket men också hos ditt offentliga biträde.

Det är också viktigt att du säger till om du tycker att tolkningen inte fungerar av någon annan anledning. Tolken är en neutral part i asylprocessen. Det betyder att hen bara ska tolka det som sägs. Hen får inte formulera om eller lägga sig i det du eller Migrationsverket säger.

Ibland kan det kännas jobbigt att säga till om tolken sitter med i rummet. Be då att få prata med din gode man, eller ditt biträde, så att någon av dem kan berätta för Migrationsverket att tolkningen inte fungerar. Om du söker asyl tillsammans med dina föräldrar kan du även säga till dem. Migrationsverket vill att du säger till om tolkningen inte fungerar eftersom det är så viktigt att det blir rätt.

Du har också möjlighet att önska tolk av ett visst kön. Migrationsverket ska då, så långt det är möjligt, ordna tolk enligt ditt önskemål.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklingspaket som vi erbjuder.

Share This