Förslagen om lättnader i gymnasielagen

Förslagen om lättnader i gymnasielagen

Coronapandemin har gjort att det finns färre jobb på den svenska arbetsmarknaden och arbetslösheten har ökat. Det har därför blivit svårare för dem som fått uppehållstillstånd genom den så kallade gymnasielagen att får permanent uppehållstillstånd efter att studierna...

Handbok om permanenta uppehållstillstånd

Har du fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier och ska söka permanent uppehållstillstånd efter att du är klar med studierna? För att du ska få permanent uppehållstillstånd finns det en del krav som du ska uppfylla. Den här handboken förklarar kraven och hur du...