Sveriges nya migrationslagstiftning

2021-06-22 Aktuellt, Migrationspolitiska kommentarer, Parlamentariska kommittén

Tidsbegränsade uppehållstillstånd blir norm och krav ska införas för permanenta uppehållstillstånd. Det beslutades den 22 juni av Sveriges riksdag.  

Den 22 juni röstade riksdagen om Sveriges nya migrationslagstiftning. Bakgrunden är det förslag som lades fram av den parlamentariska kommittén efter att under ett år arbetat med att ta fram Sveriges nya migrationslagstiftning. Kommitténs betänkande fick kompletterande förslag från regeringen och motförslag från L, KD, SD och M. Riksdagens röstade för regeringens förslag.

Grunderna för att få uppehållstillstånd

I Sverige kan en person få uppehållstillstånd bland annat som kvotflykting, flykting, alternativt skyddsbehövande eller på grund av humanitära skäl.

Kvotflykting är en person som varit en del av UNHCRs kvotflyktingprogram. Personerna befinner sig i något av UNHCRs flyktingläger runt om i världen och har ansetts vara särskilt utsatta.
Flykting är den som på grund av sitt politiska engagemang, kön, religion, nationalitet, ras eller särskild samhällsgrupp, sexuella läggning eller könsidentitet riskerar att utsättas för våld eller förföljelse om den återvänder till sitt hemland.

Alternativt skyddsbehövande är den person som inte kan återvända till sitt hemland på grund av krig eller konflikt och där den riskerar att utsättas för våld eller förföljelse på grund av detta.

Humanitär grund är en ny grund som en person kan få uppehållstillstånd genom. För att kunna få uppehållstillstånd av humanitära skäl krävs synnerligen ömmande omständigheter för vuxna och särskilt ömmande omständigheter för barn. Samt möjlighet att få förlängt uppehållstillstånd om man som vuxen har en särskild anknytning till Sverige.

Tidsbegränsade uppehållstillstånd blir norm

Alla som beviljas asyl, förutom kvotflyktingar, kommer därmed att fortsätta få tidsbestämda uppehållstillstånd. Kvotflyktingar får permanenta uppehållstillstånd, flyktingar 3-åriga tillstånd, alternativt skyddsbehövande och de som får uppehållstillstånd av humanitära skäl får 13-månaders tillstånd.

Tillfälliga uppehållstillstånd förlängs med 2 år i taget.

Hur länge en person kan ha tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige regleras inte av lagen.

Permanenta uppehållstillstånd

Personer som beviljats tidsbegränsade uppehållstillstånd kan ansöka om permanent uppehållstillstånd efter 3 år.

Det ska införas försörjnings-, samhällskunskap och språkkrav för permanenta uppehållstillstånd. Hur dessa krav kommer att se ut och hur man kan visa att man uppfyller dem kommer att bestämmas längre fram.

Familjeåterförening

De som kommer att kunna återförenas i Sverige är make, maka, sambos och barn under 18 år.

För att få återförenas måste anknytningspersonen (den person som är i Sverige) ha välgrundade utsikter att beviljas uppehållstillstånd under en längre tid, samt kunna försörja dem som kommer till Sverige och bo i en tillräckligt stor bostad.

En tidsfrist på tre månader har införts som gör att om familjen ansöker om återförening inom de tre månaderna behöver inte anknytningspersonen uppfylla försörjningskraven. För flyktingar och alternativt skyddsbehövande börjar tidsfristen att räknas när anknytningspersonen fått sitt uppehållstillstånd. För kvotflyktingar räknas de tre månaderna från dagen då kvotflyktingen anländer till Sverige.  

Den nya lagstiftningen träder i kraft den 20 juli 2021.

Asylrättscentrums arbete med den nya lagstiftningen

Asylrättscentrum kommer att följa upp och analysera de rättsliga ställningstagande och styrdokument från Migrationsverket. Vi kommer även att ta fram nya texter som förklarar lagstiftningen till människor som söker asyl i Sverige.

Har du frågor vad som gäller i ditt ärende. Kontakta oss.

Stöd oss

Hjälp oss att försvara asylrätten och stå upp för människors rätt till skydd!

Kommentarer

Här hittar du kommentarer och analyser av den migrationspoltiska utvecklingen.

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kontaktar oss och vilket stöd du kan få. 

Share This