Svenskt medborgarskap

2020-03-25 Asylinfo

Den som har svenskt medborgarskap har en del rättigheter som den som bara har uppehållstillstånd inte har. Bland annat har den rätt att rösta i riksdagsvalet. Om du har blivit svensk medborgare kan du inte förlora ditt medborgarskap om du flyttar utomlands.

Att blir svensk medborgare

Svensk medborgare blir den som föds och har en förälder som är svensk medborgare blir själv svensk medborgare, eller är under 12 år och adopteras av personer som är svenska medborgare. Du kan också bli svensk medborgare genom att ansöka om medborgarskap.

Medborgarskap för vuxna

För att du ska kunna ansöka om att bli svensk medborgare ska du ha bott i Sverige en viss tid, kunna visa vem du är, vara över 18 år, ha permanent uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller uppehållskort och levt ett skötsamt liv i Sverige.

Tiden som du ska ha bott i Sverige varierar. Hemvisttiden, alltså den tid du har bott i Sverige, ska vara sammanhängande och det är endast legal vistelsetid som räknas. Vanligtvis behöver du ha bott i Sverige i fem år, men om du har fått flyktingstatus eller är statslös räcker det att ha bott i Sverige i fyra år. Om din partner är svensk medborgare och ni bor ihop kan du ansöka om svenskt medborgarskap efter tre år. Det kräver dock att din partner har haft sitt svenska medborgarskap i minst två år och att du under din tid i Sverige har anpassat dig väl till det svenska samhället.

Identitet – visa vem du är

Du måste även kunna visa vem du är för att kunna bli svensk medborgare, det kallas att styrka sin identitet. Din identitet är ditt namn, din födelsetid och ditt medborgarskap. Du kan styrka din identitet (visa vem du är) på tre olika sätt:

  • visa ditt hemlandspass i original.
  • visa ett identitetsdokument i original.
  • en nära släkting intygar din identitet.

Det finns särskilda krav på identitetshandlingar om du kommer från Afghanistan, Irak, Somalia, Eritrea eller är statslös palestinier.

Om du inte kan styrka din identitet kan det göras ett undantag från kravet på styrkt identitet om du har bott minst åtta år i Sverige, uppgifterna om din identitet anses vara trovärdiga och att du saknar möjlighet att skaffa dokument som kan styrka identiteten. Du måste även ha bott i Sverige i minst åtta år och under den tiden haft samma identitet för att din identitet ska anses vara trovärdig.

Levt ett skötsamt liv

Att ha levt ett skötsamt liv i Sverige innebär att man ska anses ha skött sig bra under tiden i Sverige. Det görs en bedömning av hur du har skött dig hittills och en framåtsyftande bedömning av hur man tror att du kommer att sköta dig i framtiden.

Du kan få ett nej på din ansökan om du inte har betalat skatter, böter eller andra avgifter eller inte betalar underhållsbidrag. Om du efter din ansökan betalar dina skulder måste det ha gått två år innan du kan beviljas ett svenskt medborgarskap. Om du har begått ett brott kan du ändå bli svensk medborgare men du kommer att vara tvungen att vänta en viss tid beroende på vilket straff du fick.

Om du är en nordisk medborgare eller ung vuxen mellan 18 – 21 år kan du i vissa fall bli svenska medborgare enbart genom en anmälan.

Medborgarskap för barn

I Sverige gäller härstamningsprincipen, detta betyder att ett barns föräldrars medborgarskap avgör vilket medborgarskap ett barn får. Barn som är födda mellan den 1 juli 2001 och den 1 april 2015 är svensk medborgare från födelsen om barnets mamma är svensk medborgare. Detsamma gäller om barnets pappa är svensk medborgare och barnet är fött i Sverige. Om barnet föddes utomlands är barnet svensk medborgare om pappan var svensk medborgare vid barnets födsel och även var gift med barnets mamma. Barn som är födda efter den 1 april 2015 till en förälder som är svensk medborgare får automatiskt svenskt medborgarskap vid födseln.

Dubbla medborgarskap

Om du är utländsk medborgare och ska bli svenska medborgare kan du få behålla ditt utländska medborgarskap om det andra medborgarskapslandet tillåter det. Det kallas att ha dubbla medborgarskap.

Förlora sitt svenska medborgarskap

Vill du inte längre vara svensk medborgare kan du ansöka om att bli befriad från ditt svenska medborgarskap. Om du har blivit svensk medborgare genom ansökan kan du inte förlora ditt svenska medborgarskap om du flyttar utomlands. Vidare kan du inte förlora eller befrias från ditt svenska medborgarskap om det skulle innebär att du blir statslös.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder. 

Share This