Styrelsen

I Asylrättscentrums styrelse sitter representanter från organisationerna som är medlemmar för Asylrättscentrum. Våra medlemmar är Rädda Barnen, Caritas, Svenska kyrkan och Stockholms stift. Styrelsen väljs av årsmötet.

Styrelseledamöter

Ylva Sperling, ordförande, Rädda Barnen

Ylva är sektionschef för kunskap och utveckling på Rädda Barnen. Ylva är ordförande i Asylrättscentrums styrelse sedan april 2020.

Eva Brunne, vice ordförande, Svenska kyrkan

Eva är biskop emerita i Stockholm stift. Eva är vice ordförande i Asylrättscentrum sedan april 2020.

Maria Lundberg, Svenska kyrkan

Maria är diakon vid Kyrkokansliet i Svenska kyrkan.

Anna Beckman Parandian, Rädda Barnen

Anna är partnership manager för finansiering och partnerskap på Rädda Barnen.

Britt Björneke, Stockholms stift

Britt är ledamot i stiftsstyrelsen i Stockholm stift.

Dan Lannerö, Stockholms stift

Dan är ersättare i stiftsstyrelsen i Stockholm stift.

Stefan Herczfeld, Stockholms katolska stift

Stefan är utvecklingsansvarig inom Stockholms katolska stift.

George Joseph, Stockholms katolska stift

George är generalsekreterare för Caritas. Ansvarig för migration, asyl, och människohandelsfrågor.

 

Valberedning

I valberedningen ingår:

Anna Karlgren, Svenska kyrkan

Marie-Christine Eidem, Stockholms katolska stift

Sofia Rasmussen, Rädda Barnen

För att komma i kontakt med valberedningen skicka mejl till valberedning@sweref.org

Om medlemskap

Information om medlemskapet och om de organisationer som är Asylrättscentrums medlemmar.   

Stödmedlemmar

Organisationer, företag och föreningar som vill stötta Asylrättscentrums arbete kan bli stödmedlemmar. Läs mer om stödmedlemskapet och Asylrättscentrums stödmedlemmar. 

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kommer i kontakt med oss och vilket stöd du kan få.

Share This