Styrelsen

I Asylrättscentrums styrelse sitter representanter från organisationerna som är huvudmän för Asylrättscentrum. Våra huvudmän är Rädda Barnen, Caritas, Svenska kyrkan och Stockholms stift. Styrelsen väljs av årsmötet.

Styrelseledamöter

 

Anna Lundblad, ordförande, Svenska Kyrkan

Ordförande i Rådgivningsbyråns styrelse sedan några år tillbaka. Förtroendevald i Linköpings domkyrkopastorat, ordförande i kyrkorådet. Tidigare ledamot i kyrkostyrelsen.

Patrik Lidin, Svenska kyrkan

Expeditionschef för Rättsavdelningen på Kyrkokansliet.

Irene Pierazzi, Stockholms stift

Styrelsemedlem sedan många år tillbaka, förtroendevald och ordförande i kyrkorådet i Tyresö församling.

Dan Lannerö, Stockholms stift

Förtroendevald, ersättare i stiftsstyrelsen i Stockholm stift. Yrkeserfarenhet från mediebranschen, bl.a. som VD på Eskilstuna-kuriren och UNT i drygt 20 år. Ordförande under ett antal år i Diakonistiftelsen samariterhemmet och Uppsala Stadsmission.

Sara Granath, Rädda Barnen

Chef för Migrationsgruppen, Sverigeprogrammet på Rädda Barnen.

Ylva Sperling, Rädda Barnen

Sektionschef för kunskap och utveckling på Rädda Barnen.

Stefan Herczfeld, Stockholms katolska stift

Utvecklingsansvarig inom Katolska kyrkan i Sverige.

George Joseph, Stockholms katolska stift

Ansvarig för migration, asyl, och människohandelsfrågor

 

 

Valberedning

I valberedningen ingår:

Anna Karlgren, Svenska kyrkan

Marie-Christine Eidem, Caritas

Sofia Rasmussen, Rädda Barnen

För att komma i kontakt med valberedningen skicka mejl till valberedning@sweref.org

Om huvudmannaskap

Information om huvudmannaskapet och Asylrättscentrums huvudmän.   

Medlemmar

Organisationer, företag och föreningar som vill stötta Asylrättscentrums arbete kan bli medlemmar. Läs mer om medlemskapet och Asylrättscentrums medlemmar. 

Kontakta oss

Information om hur du kommer i kontakt med en jurist för rådgivning och vilket stöd du kan få.