Styrelsen

I Asylrättscentrums styrelse sitter representanter från organisationerna som är medlemmar för Asylrättscentrum. Våra medlemmar är Rädda Barnen, Caritas, Svenska kyrkan och Stockholms stift. Styrelsen väljs av årsmötet.

Styrelseledamöter

 

Ylva Sperling, ordförande, Rädda Barnen

Sektionschef för kunskap och utveckling på Rädda Barnen. Ordförande i Asylrättscentrums styrelse sedan april 2020.  

Eva Brunne, vice ordförande, Svenska kyrkan

Eva Brunne är vice ordförande i Asylrättscentrum sedan april 2020.

Patrik Lidin, Svenska kyrkan

Expeditionschef för Rättsavdelningen på Kyrkokansliet.

Irene Pierazzi, Stockholms stift

Styrelsemedlem sedan många år tillbaka, förtroendevald och ordförande i kyrkorådet i Tyresö församling.

Dan Lannerö, Stockholms stift

Förtroendevald, ersättare i stiftsstyrelsen i Stockholm stift. Yrkeserfarenhet från mediebranschen, bl.a. som VD på Eskilstuna-kuriren och UNT i drygt 20 år. Ordförande under ett antal år i Diakonistiftelsen samariterhemmet och Uppsala Stadsmission.

Stefan Herczfeld, Stockholms katolska stift

Utvecklingsansvarig inom Katolska kyrkan i Sverige.

George Joseph, Stockholms katolska stift

Generalsekreterare Caritas. Ansvarig för migration, asyl, och människohandelsfrågor

 

 

Valberedning

I valberedningen ingår:

Anna Karlgren, Svenska kyrkan

Marie-Christine Eidem, Caritas

Sofia Rasmussen, Rädda Barnen

För att komma i kontakt med valberedningen skicka mejl till valberedning@sweref.org

Om medlemskap

Information om medlemskapet och om de organisationer som är Asylrättscentrums medlemmar.   

Stödmedlemmar

Organisationer, företag och föreningar som vill stötta Asylrättscentrums arbete kan bli stödmedlemmar. Läs mer om stödmedlemskapet och Asylrättscentrums stödmedlemmar. 

Kontakta oss

Vi ger kostnadsfri juridisk rådgivning över telefon och mail. Här hittar du information om hur du kommer i kontakt med en jurist för rådgivning och vilket stöd du kan få.

Share This