Stressigt på Migrationsverket och positionerande partier

2021-06-1 Aktuellt, Migrationspolitiska kommentarer, Parlamentariska kommittén

Vi närmar oss omröstningen i riksdagen och svaret på frågan om hur Sveriges nya migrationslagstiftning kommer att se ut. Men hur förbereder sig Migrationsverket på den nya lagstiftningen och vad säger de olika partiernas motioner om hur migrationspolitiken kommer att utvecklas?

I det här avsnittet gästas podden av Asylrättscentrums tidigare chefsjurist Anna Lindblad, som nu jobbar som särskild rådgivare på Migrationsverkets myndighetsstab. Tillsammans med Asylrättscentrums jurist Sofia Rönnow Pessah pratar Anna Lindblad om den nya lagstiftningen och vad som händer efter den 21 juli 2021. Det är ett samtal om hur myndigheten förbereder sig inför en ny lagstiftning och varför Migrationsverket behöver mer tid att få allt på plats. Vi pratar även om vad den nya lagstiftningen innebär och vad som blir annorlunda med en lagstiftning som ska gälla tillsvidare istället för en tillfällig`.

Dessutom har Sofia Rönnow Pessah läst samtliga partiers motioner och analyserar vilka migrationspolitiska förslag som kommer att drivas framöver.

Podden programleds och produceras av Asylrättscentrums kommunikationsansvarige Maja Dahl.

Podden finns på SoundcloudSpotifyiTunes och valfri podcast-app.

Länkar:

Rapporten om Upphörande av skyddsbehov
Remissvar promemorian

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This