Stödmedlemmar

Varje år svarar våra jurister på över 10 000 mail från personer som behöver råd och stöd i asylprocessen. Det hade vi inte kunnat göra utan våra stödmedlemmar.

Våra stödmedlemmar kallades tidigare för medlemmar.

Vilka kan bli stödmedlemmar?

Organisationer, företag och föreningar som vill stötta Asylrättscentrums arbete kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemskapet ger oss bland annat möjlighet att ge rådgivning och driva ärenden för personer som inte har ekonomisk möjlighet att få hjälp någon annanstans.

 

Vad får stödmedlemmen?

Förutom att stötta människor som verkligen behöver hjälp, så innebär stödmedlemskapet ett formaliserat samarbete mellan stödmedlemsorganisationen och Asylrättscentrum, och ger bland annat stödmedlemmen möjlighet att få stöd i sitt arbete med migrationsrätt. Hur stödet ser ut beror på organisationens behov. För vissa stödmedlemmar kan det innebära utbildning om asylfrågor för anställda, för andra kan det innebära stöd i organisationens påverkansarbete.

Utöver anpassat stöd och utbildning får samtliga stödmedlemsorganisationer även inbjudan till Migrationsmötet två gånger per år – en konferens där Asylrättscentrums stödmedlemmar, avtalspartners och medlemmar träffas för att diskutera framtida strategiska frågor inom asylrättsområdet och för Asylrättscentrum som organisation.

 

Hur gör vår organisation för att bli stödmedlem?

Kontakta vår tf generalsekreterare Mita Holmer på mita.holmer@sweref.org för att prata mer om stödmedlemskap.

Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation, fristående från stat, kommun och kyrka som bedriver verksamheter för människor i hemlöshet och missbruk, barn, ungdomar och äldre. Allt fler av Stockholms Stadsmissions deltagare befinner sig i migrationsprocess. För att kunna ge de deltagarna bättre stöd och samtidigt stärka organisationens arbete i migrationsfrågor så är Stockholms Stadsmission stödmedlemmar i Asylrättscentrum.

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, är en ideell organisation vars målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtqi-personer som för alla andra i samhället. I vårt arbete möter vi många människor som tvingats fly sina hemländer på grund av förtryck och förföljelse för vilka de är och vilka de älskar. För att kunna ge ett bättre stöd och på lång sikt säkra att alla får det skydd de behöver är vi stödmedlemmar i Asylrättscentrum.  

Equmeniakyrkan är ett kyrkosamfund med över 660 församlingar runt om i Sverige. Kyrkan har ett stort  diakonalt och socialt arbete där många av  församlingarna är aktiva i att stödja och inkludera flyktingar och nyanlända i Sverige. För Equmeniakyrkan är det angeläget att vara stödmedlemmar i  Asylrättscentrum som erbjuder juridisk rådgivning och stöd till asylsökande. Genom detta stödmedlemskap får också församlingar stöd och kunskap inom migrationsområdet.

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, är en paraplyorganisation för enskilda och grupper som arbetar för att stärka asylrätten. Bland FARRs ca 50 medlemsföreningar finns bland annat asylkommittéer som arbetar med enskilda flyktingärenden, aktivistgrupper som protesterar mot deportationer samt lokala nätverk och församlingar som stöttar papperslösa. FARR är stödmedlem i Asylrättscentrum för att stärka den juridiska kompetensen i organisationen för att på ett bättre sätt kunna stötta sina egna medlemsföreningar.

Om medlemskap

Information om medlemskapet och organisationerna som är Asylrättscentrums medlemmar.   

Vad vi gör

Vi arbetar för en rättssäker och konventionsenligt asylprocess. Läs mer om hur vi arbetar och vad vi gör. 

Utbildningar

Utbildningar inom migrationsrätt för personer med varierande förkunskap. Läs mer om våra färdiga utbildningar och hur vi kan skräddarsy dem efter dina önskemål.

Share This