Stöd till kvinnor som utsätts för hot och våld

2022-03-7 Asylinfo

Om du, eller en kvinna du är i kontakt med, utsätts för hot och våld finns det hjälp att få. På den här sidan hittar du information om organisationer som kan ge stöd och hjälp att komma i säkerhet.

Offentliga verksamheter

Socialtjänsten

Socialtjänsten i den kommun som du är folkbokförd i.

Hälso- och sjukvården

Vårdguiden 1177 har bland annat information för dig som utsatts för våld i nära relationer och om övergrepp och sexuella trakasserier.

Klicka här för att komma till Vårdguiden 1177

Klick här för att komma till Vårdguiden 1177 information om våld i nära relationer

Klicka här för att komma till Vårdguiden 1177 information om sexuella trakasserier

Polisen

Kom till oss” är polisens informationssida om brott i nära relationer

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen ger samtalsstöd via telefon dygnet runt. Telefonsamtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen. Glöm inte att om du inte vill att telefonnumret ska synas i listan på senast uppringda nummer i mobiltelefonen behöver du ta bort numret från listan.
Telefonnummer: 020–50 50 50.
Klicka här för att komma till Kvinnofridslinjen

Brottsofferjour

Brottsofferjourernas riksförbund ger stöd till den som utsatts för brott.
Webbplats Klicka hör för att komma till Brottsofferjourernas riksförbund

Hedersfortryck.se

På den här webbplatsen finns information för dig som är utsatt och till dig som vill lära dig mer om hedersförtryck.
Webbplats för Hedersförtryck.se

För barn

Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Länsstyrelsen Östergötland har gjort flera filmer för dig som är under 18 år om vad våld är och var du kan få stöd och hjälp. Filmerna finns på Youtube.
Börja med att se filmen ”Det är mitt liv”

Youmo.se

Youmo.se är en sajt för dig som är 13 till 20 år. Här finns information om kroppen, sex och hälsa
Klicka här för att komma till youmo.se

Andra stödverksamheter

TRIS stödtelefon

TRIS stödtelefon finns till för den som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck.
Klicka här för att komma till Tris stödtelefon

Kvinno- och tjejjourer

Roks och Unizon har jourer runt om i landet som erbjuder stöd åt tjejer och kvinnor.

Roks webbplats

Unizons webbplats

RFSL Stödmottagning

RFSL Stödmottagning finns till för hbtqi-personer som blivit utsatta för trakasserier, hot och våld.
Webbplats för RFSL Stödmottagning

Terrafem

Terrafem driver en jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. Samtalet syns inte på din telefonräkning. Glöm inte att om du inte vill att telefonnumret ska synas i listan på senast uppringda nummer i mobiltelefonen behöver du ta bort numret från listan. Telefonnummer: 020- 52 10 10.
Webbplats för Terrafem

Stöd oss

Hjälp oss att försvara asylrätten och stå upp för människors rätt till skydd!

Kommentarer

Här hittar du kommentarer och analyser av den migrationspoltiska utvecklingen.

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kontaktar oss och vilket stöd du kan få. 

Share This