Stöd till ideella organisationer

Ideella organisationer är en viktig stöttepelare för människor som kommit till Sverige. Det handlar om allt från att arbeta med meningsfull fritid, språkcaféer och rena integrationsprojekt. Men de som är engagerade i det arbetet möter ofta människor som behöver juridiskt stöd. Att få råd och en kvalificerad bedömning kring ett asylärendes möjligheter och begränsningar hjälper människor att ta realistiska beslut för framtiden och medarbetare att stödja dessa människor på ett meningsfullt sätt. Därför har vi tagit fram ett särskilt stöd till ideella organisationer.

En typ av stöd som Asylrättscentrum erbjuder ideella organisationer är medlemskap eller huvudmannaskap hos Asylrättscentrum, men ideella organisationer har även möjlighet att ingå ett samverkansavtal. Avtalen innebär att organisationen får juridiskt stöd i frågor kring uppehållstillstånd, asylfrågor, familjeåterförening, arbetstillstånd och relaterade områden.

 

I avtalen ingår:

  • Utbildning – kompetensutveckling om lagstiftningen och dess konsekvenser.
  • Rådgivning via telefon och mail – både till engagerade i organisationen och människor som har frågor om sina egna tillstånd.
  • Rådgivning på plats och direkt stöd i ärenden – både till engagerade i organisationen och människor som har frågor om sina egna tillstånd.

Förutom kompetensutveckling och rådgivning, stöttar Asylrättscentrum även strategiskt. Det kan handla om kontakter för påverkan av myndigheter och politiker och med framtagande av informationsmaterial till medarbetare kring migrationsrättsliga frågor.

Genom att samverka med Asylrättscentrum säkerställer din organisation att det finns en oberoende juridisk aktör som är uppdaterad på området och kan bidra med stöd i enskilda ärenden och analyser av rättsläget. Därigenom kan organisationen fokusera på sin verksamhet och säkerställa att målgruppen har tillgång till professionellt juridiskt stöd.

För att få mer information om samverkansavtal, kontakta Mårten Löfberg, generalsekreterare Asylrättscentrum på marten.lofberg@sweref.org 

 

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt.

Kontakta oss

Vi ger kostnadsfri juridisk rådgivning över telefon och mail. Här hittar du information om hur du kommer i kontakt med en jurist för rådgivning och vilket stöd du kan få.

Share This