Stöd till företag

Hur ska avtalet se ut för att min anställde inte ska nekas arbetstillstånd? Kan jag underlätta för min medarbetare att få återförenas med sin familj? Vad måste jag kunna om migrationsrätt för att inte riskera att förlora medarbetare? 

 

För att ge stöd till företag som anställer nyanlända och personer som behöver arbetstillstånd för att stanna i Sverige erbjuder Asylrättscentrum samverkansavtal. Avtalen innebär att organisationen eller företaget får juridiskt stöd i frågor kring uppehållstillstånd, asylfrågor, familjeåterförening, arbetstillstånd och relaterade områden.

 

I avtalen ingår:

  • Utbildning – kompetensutveckling för medarbetaransvariga lagstiftningen och dess konsekvenser.
  • Rådgivning via telefon och mail – både till medarbetaransvariga och medarbetare som har frågor om sina egna tillstånd.
  • Rådgivning på plats och direkt stöd i ärenden – både till medarbetaransvariga och medarbetare som har frågor om sina egna tillstånd.

Förutom kompetensutveckling och rådgivning, stöttar Asylrättscentrum även strategiskt. Det kan handla om kontakter för påverkan av myndigheter och politiker och med framtagande av informationsmaterial/checklistor till medarbetare kring migrationsrättsliga frågor.

 

Genom att samverka med Asylrättscentrum säkerställer ditt företag att det finns en oberoende juridisk aktör som är uppdaterad på området och kan bidra med analyser av rättsläget. Det minskar risken för misstag som kan leda till att medarbetare förlorar sina uppehållstillstånd eller rätten att få hit sin familj.

För att få mer information om samverkansavtal, kontakta vår tf generalsekreterare Mita Holmer på mita.holmer@sweref.org 

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Våra analyser

Analyser och kommentarer om den migrationsrättsliga utvecklingen.

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kommer i kontakt med oss och vilket stöd du kan få.

Share This