Stå upp för asylrätten!

2022-09-20 Aktuellt

Många oroar sig för den politiska utvecklingen och debatten i Sverige – hur mänskliga rättigheter och rättssäkerhet på migrationsområdet kommer att påverkas. Asylrättscentrum delar den oron samtidigt som vi vill understryka att Sverige är en rättsstat där lagar och regler inte kan ändras över en natt. Migrationspolitiken är underställd grundlagens skydd för mänskliga rättigheter. Sverige måste följa internationella konventioner och EU:s regler. Rätten att söka asyl och rätten att återförenas med sin närmaste familj är skyddade. Det finns förbud mot utvisning eller utlämning av den som riskerar tortyr, förnedrande eller omänsklig behandling. Diskriminering på grund av etnicitet, religionstillhörighet, åsikter eller sexuell läggning är förbjuden. Svenska medborgare får aldrig utvisas eller utlämnas.

Vi förväntar oss att Sverige fortsätter att värna asylrätten och respektera internationella konventionsåtaganden och EU-rätten.           

Asylrättscentrum fortsätter att noga bevaka utvecklingen och outtröttligt arbeta för asylrätten, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.

Vi ger gratis rådgivning till dem som inte har tillgång till stöd på annat sätt. Du är alltid välkommen till oss om du har frågor eller behöver hjälp i ditt eller en närståendes ärende. Maila vår rådgivning info@sweref.org eller ring gratis 0200-88 00 66, tisdagar och onsdagar kl 09:00-11:00.

Hjälp oss att hjälpa fler! Swisha till 123 900 57 94 eller Bankgiro 900-5794

Asylrättscentrum har 90-konto och omfattas av svensk insamlingskontroll.

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This