Skillnader utanför asylprocessen

2020-03-13 Barnens asylrättscentrum

När du fyller 18 år räknas du som vuxen i Sverige. Om du kom till Sverige som ensamkommande barn finns det några saker som kan bli annorlunda för dig när du fyller 18 år. Här har vi samlat information några av de skillnader det kan röra sig om:

God man

Efter att du fyllt 18 år har du inte längre rätt till din gode man. Det beror på att du räknas som vuxen i Sverige när du fyllt 18 år och har rätt att bestämma själv över de saker som din gode man tidigare hjälpt dig med. Därför avslutas din gode mans uppdrag när du fyller 18 år.

Boende

Innan du fyllt 18 år är det socialtjänsten i den kommun där du bor som har ansvar för ditt boende. Efter att du fyllt 18 år tar Migrationsverket över ansvaret från socialtjänsten. Om du behöver hjälp med boende efter att du fyllt 18 år är det Migrationsverket som ska hjälpa dig att hitta någonstans att bo. Det kan innebära att du får flytta till något av Migrationsverkets boenden. Det kan vara ett boende som ligger i närheten där du bor nu, men det kan också vara ett boende som ligger i en annan stad i Sverige. Om du inte behöva hjälp med boende från Migrationsverket, utan själv kan ordna ett boende så kan du bo där istället.

Sjukvård

När du är ett asylsökande barn i Sverige har du rätt till kostnadsfri sjukvård och tandvård på precis samma villkor som alla andra barn i Sverige. Detta gäller även om du är vad som kallas ett papperslöst eller gömt barn. Du är papperslös om du befinner dig i Sverige utan uppehållstillstånd och utan att vara i asylprocessen.  Efter att du fyller 18 år ändras reglerna och du har bara rätt till akut sjukvård, akut tandvård och vård som inte kan vänta. Du har också rätt till preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård, vård vid abort, förlossningsvård och skyddsvård om du har en smittsam sjukdom. Det är de som jobbar på en vårdcentral eller ett sjukhus som beslutar om du ska få vård.

Skolgång

När du har fyllt 18 år ansvarar Migrationsverket för ditt boende. Du får inte själv bestämma vart du vill bo och ibland kan du behöva flytta från ditt tidigare boende. Om du har gått i skolan där du har bott kan det självklart kännas viktigt att få bo kvar på samma plats. Du kan alltid be Migrationsverket att se efter om det finns någonstans du kan bo i närheten av din skola. Du kan också se efter om det finns några möjligheter för dig att ordna eget boende och fortsätta din skolgång. Oavsett var du bor någonstans kan du alltid fråga kommunen om du ändå får gå kvar i din skola, om du vill det.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklingspaket som vi erbjuder.

Share This