Skillnader i asylprocessen

2020-03-13 Barnens asylrättscentrum

Om du blir registrerad som 18 år eller äldre kommer ditt ärende att hanteras som om du är vuxen. Det betyder att du inte har någon god man till ditt stöd. Däremot har du fortfarande kvar ditt offentliga biträde.

Migrationsverket ställer högre krav på en berättelse från en vuxen, jämfört med om du anses vara barn. Vissa förföljelseformer som är relaterade till ålder faller också bort, till exempel risk för barnäktenskap, rekrytering som barnsoldat, eller att du skulle hamna i en särskilt utsatt situation på grund av din ålder. Du förväntas kunna söka myndighetsskydd själv (till exempel söka hjälp från polisen), och i vissa fall också bosätta dig själv i en annan del av ditt hemland för att komma ifrån problem som du kan ha haft i området där du växte upp.

När det gäller skäl som inte är relaterade till skyddsbehov kommer Migrationsverket och domstolarna också att kräva att det föreligger synnerligen ömmande omständigheter (till skillnad från särskilt) för att du ska kunna beviljas uppehållstillstånd på den grunden. Det betyder en väsentlig skärpning. Du kan läsa mer om särskilt ömmande omständigheter här: När kan du få asyl i Sverige?

Om du får avslag på din asylansökan och är över 18 år finns det inte längre något krav på att du måste ha ett ordnat mottagande för att du ska kunna återvända till ditt hemland. Det betyder att du kan resa hem utan att det finns någon vuxen som kan ta emot dig och ta hand om dig. När Migrationsverket fattar sitt beslut skriver de också inom vilken tidsfrist du måste lämna Sverige. Om du inte reser inom den tidsfrist som gäller finns det en risk att du får ett återreseförbud. Det betyder att du inte får resa tillbaka in i Sverige inom en viss tidsperiod. Ett återreseförbud registreras också i andra länder, vilket påverkar din möjlighet att resa in i andra europeiska länder under samma tid som det svenska återreseförbudet gäller. Se till att du har fått detta förklarat för dig så att du förstår när du är på ditt återvändandesamtal.

Om du har fått ett beslut om avvisning eller utvisning och beslutet har börjat gälla, eller när din tidsfrist för frivillig avresa har tagit slut, upphör din rätt till boende och ekonomisk ersättning från Migrationsverket.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklingspaket som vi erbjuder.

Share This