Ska din ansökan prövas i Sverige?

2020-03-19 Asylinfo

När du söker asyl i Sverige måste Migrationsverket först utreda om det finns ett annat land som är ansvarigt för att pröva din asylansökan. Vilket land som är ansvarigt bestäms i Dublinförordningen.

Dublinförordningen

Länderna i den Europeiska unionen (EU) och Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz har undertecknat en överenskommelse som heter Dublinförordningen och gäller som en lag i Sverige. Dublinförordningen bestämmer i vilket land som din ansökan om asyl ska prövas. De länder som skrivit under förordningen brukar kallas för Dublinländer. När ett ärende hanteras enligt Dublinförordningen brukar det kallas för ett Dublinärende och ärendet handläggs då hos en enhet som heter Dublinenheten och som finns i Solna.

Därför tar Migrationsverket dina fingeravtryck

Migrationsverket tar dina fingeravtryck för att se om du varit i ett annat land innan. Om det visar sig att du varit i ett annat Dublinland innan du kom till Sverige kan Migrationsverket endast skicka tillbaka dig dit om du ansökt om asyl och fått din ansökan prövad där, oavsett om det var ett positivt eller negativt beslut du fick där. Om Migrationsverket skulle ifrågasätta din ålder och tro att du är över 18 år kan de ändra din ålder till vuxen och skicka dig till det andra Dublinlandet även om du inte fått din ansökan prövad där. Du kommer inte få ett offentligt biträde eller god man eftersom ditt ärende handläggs på samma sätt som för vuxna.

Rätt att få sammanföras med dina anhöriga

Om du har familj i ett annat Dublinland kan Migrationsverket också skicka dig dit under vissa förutsättningar. Om det rör sig om dina föräldrar och/eller syskon måste de vistas lagligt, alltså vara asylsökande eller ha ett uppehållstillstånd i det andra landet och Migrationsverket måste också anse det vara det bästa för dig att vara tillsammans med din familj.

Om du har en annan släkting än din närmaste familj, till exempel en moster eller kusin, i ett annat Dublinland kan Migrationsverket också besluta att din ansökan ska prövas där. Släktingen måste då vistas lagligt, alltså vara asylsökande eller ha ett tillstånd i det andra Dublinlandet och både kunna ta emot och ta hand om dig. Migrationsverket ska också tycka att det är det bästa för dig att din släkting tar hand om dig.

Om du inte har någon familjemedlem eller annan släkting i ett annat Dublinland kommer Sverige vara ansvarig för din asylansökan om Migrationsverket anser att det är det bästa för dig.

Det är viktigt att förstå att frågan som Migrationsverket prövar i ett Dublinärende är vilket land som ska ansvara för att pröva din ansökan om asyl. Migrationsverket kommer därför inte utreda varför du söker asyl utan det utreds först när de vet vilket land som prövar din ansökan.

Som barn utan föräldrar i Sverige kommer du få ett offentligt biträde även om ditt ärende skulle hanteras enligt Dublinförordningen. Du kommer alltså ha en god man och ett offentligt biträde.

När kan Sverige pröva din ansökan trots att ett annat Dublinland är ansvarig över din ansökan

Om Dublinförordningen säger att ett annat land än Sverige ansvarar för din ansökan om asyl kan Sverige ändå besluta att de ansvarar över din ansökan. Om Migrationsverket anser att det finns starka humanitära skäl att inte skicka dig till ett annat Dublinland kan de besluta att pröva din ansökan i Sverige istället. Det kan till exempel röra sig om att du är väldigt sjuk och en resa skulle kunna innebära fara för ditt liv.

Det kan också röra sig om att villkoren och situationen för dig som asylsökande i det landet du ska skickas till bedöms vara så dåliga att du inte ska skickas dit.

Kommunicering – information om att ett annat Dublinland har ansvar för dig

Innan Migrationsverket beslutar om att ett annat land är ansvarigt för din ansökan om asyl kommer de att ha ett samtal med dig, din gode man och ditt offentliga biträde. Det kallas för kommunicering. Migrationsverket kommer berätta för dig att de anser att ett annat Dublinland är ansvarig för din ansökan om asyl. Om du inte håller med Migrationsverket kan du säga till Migrationsverket varför du inte ska åka till ett annat Dublinland och varför din ansökan om asyl ska prövas i Sverige. Det offentliga biträde kommer få chans att skriva ner det du säger och skicka till Migrationsverket innan de tar beslut om vilket land som ansvarar över ditt ärende.

Om Migrationsverket bestämmer att ett annat land ska pröva din ansökan om asyl

Om du har fått ett beslut om din asylansökan i ett annat Dublinland och Migrationsverket därför anser att det landet har ansvar för dig ska Migrationsverket fråga det andra landet om det kan ta emot dig. Migrationsverket måste ställa denna fråga till det andra landet inom tre månader från det att du ansökte om asyl i Sverige.Det andra landet ska senast ge ett svar två månader efter att de fått frågan. Om de svarar ja är det landet ansvarigt för dig. Om de inte svarar kommer de automatiskt också bli ansvariga. Sverige måste då senast sex månader efter att det andra landet blivit ansvarigt skicka dig till det landet. Tiden som Migrationsverket har på sig att skicka dig till det andra landet kan förlängas om du håller dig undan eller blir fängslad. Tiden som ett Dublinbeslut gäller kan dock som längst vara 18 månader.

Tiden som Dublinbeslutet gäller (18 månader) räknas från och med att det andra Dublinlandet sa ja till att ansvara för dig. Om du överklagar beslutet räknas istället tiden från när migrationsdomstolen prövat om Sverige är ansvarig för dig. Om du sedan överklagar till Migrationsöverdomstolen gäller samma sak – att tiden räknas från det datum de tog beslut.

Att överklaga ett Dublinbeslut

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det med hjälp av ditt offentliga biträde. Ni överklagar då till Migrationsdomstolen som ska pröva om det är Sverige eller ett annat Dublinland som har ansvar för dig. Det domstolen tittar på då är vilket land som är ansvarigt för dig. För att inte bli utvisad under tiden som du väntar på domstolens besked måste Migrationsverket eller domstolen säga att resan till det andra Dublinlandet ska stoppas under handläggningstiden hos domstolen. Det kallas att utvisningen inhiberas. Om Migrationsdomstolen också anser att ett annat land är ansvarig över din ansökan om asyl kan du överklaga till Migrationsöverdomstolen.

Stöd oss

Hjälp oss att försvara asylrätten och stå upp för människors rätt till skydd!

Kommentarer

Här hittar du kommentarer och analyser av den migrationspoltiska utvecklingen.

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kontaktar oss och vilket stöd du kan få. 

Share This