Remissvar promemorian Obligatorisk identitetskontroll vid resa med passagerarfartyg

2022-03-17 Remissvar

Den 9 mars 2022 presenterades promemorian Obligatorisk identitetskontroll vid resa med passagerarfartyg (dnr I2022/00611). Förslaget innebär att transportören ansvarar för att personer som inte kan styrka sin identitet med giltig identitetshandling med fotografi inte ska få gå ombord på passagerarfartyg för att ta sig till Sverige.

Förslaget gäller för resor över 20 nautiska sjömil. Personer under 18 år som reser i sällskap med förälder som kan uppvisa giltig identitetshandling omfattas inte av förslaget.

Asylrättscentrum har svarat på promemorian och avstyrker förslaget i sin helhet.

Människor på flykt får inte alltid med sig sina identitetshandlingar

I vårt yttrande lyfter Asylrättscentrum att förslaget medför att personer på flykt som saknar giltiga identitetshandlingar inte kommer att få gå ombord. Förslaget visar en brist på förståelse för det faktum att personer som tvingas fly inte alltid kan få med sig identitetshandlingar vid flykten, att de inte har haft möjlighet att förnya utgångna identitetshandlingar innan flykten eller att de förlorar sina tillhörigheter inklusive identitetshandlingar under flykten.

Vi lyfter även hur illa vald tidpunkten är för förslagen. Att i den nu rådande situationen försvåra för vissa personer på flykt från kriget i Ukraina att ta sig vidare till Sverige från exempelvis Polen är ett oroande tecken på bristande solidariskt ansvarstagande för såväl de personer som befinner sig på flykt som med de länder som tar emot dem.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This