Regeringen tillsätter utredning om medicinska åldersbedömningar

2020-06-15 Aktuellt

Förra veckan kom nyheten att regeringen har tillsatt en utredning om de medicinska åldersbedömningarna. Vad är medicinska åldersbedömningar, varför ska de utredas och när ska utredningen vara klar? För att få svar på sina frågor ringde Asylrättscentrums kommunikationsansvarige Maja Dahl upp juristen Sofia Rönnow Pessah.

Läs mer

SvD granskar Åldersbedömningarna

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This