Regeringen har beslutat om inresestopp till EU via Sverige

2020-03-24 Aktuellt

Den 17 mars beslutade regeringen om förordningen SFS 2020:127 om tillfälligt inreseförbud till Sverige. Förordningen gäller i 30 dagar till att börja med.

Beslutet innebär att icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EU stoppas. Skälet till beslutet är att försöka minska spridningen av coronaviruset covid-19.

Inreseförbudet gäller för alla utländska medborgare som vill åka till Sverige från ett land som inte är med i ESS eller Schweiz (se lista längst ner).

Utländska medborgare som vill åka till Sverige för att återvända till sitt hem omfattas inte av förbudet om hen:

 1. är EES-medborgare (se lista nedan) eller medborgare i Schweiz,
 2. är familjemedlem till sådan medborgare,
 3. har ställning som varaktigt bosatt i Sverige eller en annat EU-land,
 4. har uppehållstillstånd i Sverige eller en annan EES-stat eller Schweiz,
 5. Har en nationell visering i Sverige,
 6. har särskilt angelägna behov,

Andra grupper som inte omfattas är personer som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, till exempel

 1. hälso- och sjukvårdspersonal
 2. gränsarbetare
 3. personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn i nödvändig utsträckning
 4. diplomater
 5. personer som arbetar i internationella organisationer
 6. militär personal och hjälparbetare
 7. passagerare i transit
 8. personer med mycket viktiga familjeskäl,
 9. personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl.

Personer som inte får resa in i Sverige kommer att stoppas och avvisas. Det är en uppgift för gränspolisen. Så som vi förstår förordningen blir det därmed en fråga för Polismyndigheten hur t.ex. trängande familjeskäl ska tolkas.

Av punkten 15 ovan framgår att rätten att söka asyl inte inskränks genom förordningen.

Lista över EES-länder

EES
Island
Liechtenstein
Norge

EU
Belgien
Bulgarien
Cypern
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Grekland
Irland
Italien
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Nederländerna
Polen
Portugal
Rumänien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Sverige
Tjeckien
Tyskland
Ungern
Österrike

* Schweiz ingår inte i EU/EES men dess medborgare är avgiftsbefriade

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This