Promemorian Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet till följd av Rysslands aggression mot Ukraina

2022-03-25 Remissvar

Den 15 mars skickade regeringen ut promemorian där de lämnar förslag till en ny lag som ger regeringen befogenhet att i vissa fall vidta särskilda åtgärder till följd av Rysslands aggression mot Ukraina (dnr I2022/00657). Asylrättscentrum har svarat och avstyrker förslaget i sin helhet.

Skyldighet att kontrollera ID vid transporter till Sverige

Enligt förslaget ska det kunna införas en skyldighet för transportörer att göra identitetskontroller vid transporter till Sverige som sker med buss, tåg eller passagerarfartyg. En sanktionsavgift ska kunna tas ut av transportören om den inte utför identitetskontrollerna.

Förslaget visar brist på förståelse för att människor på flykt inte alltid får med sig sina ID-handlingar

Detta innebär att personer på flykt som saknar giltiga identitetshandlingar inte kommer att få resa till Sverige med transportörerna. Förslaget visar en brist på förståelse för det faktum att personer som tvingas fly inte alltid kan få med sig identitetshandlingar vid flykten, att de inte har haft möjlighet att förnya utgångna identitetshandlingar innan flykten eller att de förlorar sina
tillhörigheter inklusive identitetshandlingar under flykten. Dessutom har vi två år av pandemi med stora reserestriktioner bakom oss vilket innebär att många personer inte har skaffat nya pass de senaste åren.

Att i den nu rådande situationen ytterligare försvåra för vissa personer på
flykt att ta sig till Sverige är ett oroande tecken på bristande solidariskt
ansvarstagande för såväl de personer som befinner sig på flykt som med
andra länder som tar emot dem.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This