Press

Här hittar du kontaktuppgifter till vår presskontakt.

On this site you’ll find contact information to our press contact.

På Asylrättscentrum jobbar jurister med mångårig erfarenhet av migrationsrätt, både som ombud, offentliga biträden och från arbete på domstolar och Migrationsverket. De finns tillgängliga både för att ge juridiska kommentarer och analyser till migrations- och asylrätt på såväl Sverige- som EU-nivå.

The lawyers at Swedish Refugee Law Centre have many years of experience from working in migration law, both as counsellor, public counsellors and from work in courts, government bodies and the Swedish Migration Agency. They are available both to provide legal commentary and analysis on migration and asylum law at both Sweden and EU level.

Presskontakt:
Mårten Löfberg
marten.lofberg@sweref.org
070 585 69 17

Press contact:

Mårten Löfberg
marten.lofberg@sweref.org

004670 585 69 17

Chefsjuristen kommenterar

Asylrättscentrums chefsjurist kommenterar domar från nationella och internationella domstolar. 

Vad vi gör

Asylrättscentrum arbetar för en rättssäker och konventionsenlig asylprocess. Läs mer om hur vi arbetar och vad vi gör. 

Kontakta oss

Vi ger kostnadsfri juridisk rådgivning över telefon och mail. Här hittar du information om hur du kommer i kontakt med en jurist för rådgivning och vilket stöd du kan få.

Share This