Praktisera på Asylrättscentrum

Vill du få en bred inblick i migrationsrätten? Vi tar emot tre praktikanter per termin, företrädesvis från jurist- och samhällsvetenskapliga utbildningar.

Som praktikant hos oss får du möjlighet att fördjupa din kunskap i migrationsrätten. Du får under handledning möjlighet att arbeta med exempelvis:

  • Bistå med information per mail om rådande rättsläge inom migrationsrätt,
  • Registrering och genomgång av ärenden,
  • Kontakter med klienter, domstolar och andra myndigheter,
  • Rättsutredningar och upprättande av förslag på skrivelser,
  • Delta vid såväl interna möten som möten med andra organisationer och,
  • Övriga uppgifter som är kopplade till vår dagliga verksamhet

Praktiken är på heltid och omfattar 10-20 veckor under vår- eller höstterminen. Det flesta gör sin praktik inom ramen för en praktikkurs eller examensarbete.

Vi värdesätter organisationsförmåga, samarbetsförmåga samt analytisk förmåga. Du bör kunna hantera flera arbetsuppgifter parallellt. Du bör ha mycket goda muntliga och skriftliga språkkunskaper både i svenska och engelska. Praktiken är oavlönad med det utgår en lunchersättning.

Du är varmt välkommen att skicka din ansökan om praktik med e-post till: info@sweref.org

 

Vad vi gör

Asylrättscentrum arbetar för en rättssäker och konventionsenlig asylprocess. Läs mer om hur vi arbetar och vad vi gör. 

Chefsjuristen kommenterar

Asylrättscentrums chefsjurist kommenterar domar från nationella och internationella domstolar. 

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt.

Share This