Påverkar corona rätten till ersättning vid utvisning?

2020-04-23 Aktuellt

Corona/covid-19 påverkar många. Vi på Asylrättscentrum finns som ett stöd för dig som sökt asyl i Sverige och svarar på frågor om hur det påverkar din asylprocess. Klicka om du vill fråga oss något eller kontakta oss.

Jag har fått ett avvisnings-/utvisningsbeslut och min tidsfrist för frivillig avresa håller på att löpa ut. Påverkar corona/covid-19 mina möjligheter att få behålla min bostad och/eller min ersättning enlig lagen om mottagande av flyktingar (LMA)?

Om du är vuxen och inte bor tillsammans med barn har du som fått ett negativt beslut vanligtvis inte rätt  att få bostad och ersättning enligt LMA efter att tidsfristen för frivillig avresa har löpt ut. Du kan i undantagsfall få behålla rättigheter enligt LMA om Migrationsverket tycker att det är ”uppenbart oskäligt” om du inte får få behålla bostad och/eller ersättning.

Ett exempel på situation där det enligt lagstiftaren skulle kunna vara ”uppenbart oskäligt” är om avvisnings-eller utvisningsbeslutet inte kan genomföras trots att utlänningen medverkar fullt ut för att försöka lämna landet. I en situation där du medverkar för att lämna landet men, på grund av att landet du ska åka till har stängt sin gräns för att undvika spridning av corona/covid-19 skulle du eventuellt kunna få behålla din ersättning.

Ett annat exempel är om du inte kan lämna landet eftersom du har drabbats av en allvarlig sjukdom av tillfällig karaktär. Om du själv skulle bli allvarligt sjuk i corona/covid-19 i samband med att din tidsfrist för frivillig avresa håller på att löpa ut skulle du eventuellt kunna ha rätt att behålla din ersättning.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns några vägledande beslut från Migrationsverket eller domstolarna om vilken påverkan corona/covid-19 har på din rätt till LMA. Vi kan därför inte säkert säga hur Migrationsverket skulle bedöma din just din rätt till ersättning. Om du har några frågor om din situation eller om du har fått ett negativt beslut om ersättning enligt LMA är du välkommen att kontakta Asylrättscentrum för att få råd.

Klicka här för att läsa mer information om corona.

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This