Papperslösas rätt till vård

2020-04-30 Asylinfo

Alla personer som är i Sverige kan söka hjälp från tand- och sjukvården om de behöver det. Det betyder att även personer som är papperslösa har rätt att söka hjälp från vården.

Rätten till hälso- och sjukvård ändras inte för en person om den går från att vara asylsökande till att bli papperslös. Men vilken rätt en person har till vård är olika beroende på om man är barn eller vuxen.

Rätten till sjukvård för barn

Både asylsökande och papperslösa barn har samma rätt till kostnadsfri hälso- och sjukvård som alla andra barn som bor i Sverige. Det betyder bland annat att de har rätt till regelbunden tandvård och inte behöver betala någon avgift för mediciner som läkare skriver ut på recept.

Rätten till sjukvård för vuxna

Vuxna asylsökande och papperslösa har inte samma rätt till hälso- och sjukvård som barn. De har rätt till:

  • sjukvård och tandvård som inte kan anstå
  • mödravård
  • rådgivning och vård vid abort och sterilisering
  • preventivmedelsrådgivning
  • skyddsvård vid smittsam sjukdom
  • hälsoundersökning
  • läkemedel som ges på recept från en läkare

“Sjukvård och tandvård som inte kan anstå” betyder vård som inte kan vänta och akut vård. Både psykiatrisk vård och hjälpmedel vid funktionshinder kan vara vård som inte kan anstå. Det är tandläkaren eller vårdpersonalen som bestämmer om vården kan vänta eller inte.

Vad brukar sjukvården kosta?

För asylsökande och papperslösa barn ska vården vara kostnadsfri om man inte besöker en akutmottagning. Ett besök på en akutmottagning kostar 120 kronor för barn.

En del av vården som asylsökande och papperslösa vuxna har rätt till är också kostnadsfri. Det gäller mödravård, rådgivning vid abort och sterilisering, preventivmedelsrådgivning, skyddsvård vid smittsam sjukdom och hälsoundersökningen.

Vuxna asylsökande och gömda måste betala för vård som inte kan anstå, vård vid abort och sterilisering, sjukresor och läkemedel som skrivs ut på recept. Oftast är kostnaden max 50 kronor. Det gäller till exempel för läkarbesök och läkemedel. Om en vuxen däremot besöker en akutmottagning är avgiften 400 kronor.

Om du har nekats vård eller har andra frågor om papperslösas rätt till vård, kontakta oss på Asylrättscentrum.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder. 

Share This